Abbas İslamov: Favstos Buzandın “Hayların tarixi” əsərinin absurdları

Təqdim olunan kitabda müasir Ermənistan milli tarix məktəbi tərəfindən “qədim erməni tarixşünaslığının ən görkəmli abidələrindən biri” sayılan Favstos Buzandın “Hayların tarixi” əsəri («История хайев») tənqidi baxımdan təhlil edilmişdir. F.Buzandın “Hayların tarixi” əsərinin əsl məzmununu tədqiq edən müəllif sübut etmişdir ki, bu kitab absurd, xronologiyası olmayan anti-tarixi uydurmalardan ibarətdir.  “Hayların tarixi” heç bir tarixi və mötəbər informasiyaya malik deyil və onun qətiyyən elmi dəyəri yoxdur.
F.Buzandın əsərinin ətraflı təhlili onun təkcə tarixi bir sənəd kimi tam əsassızlığını  aşkarlamır, həmçinin bütün erməni tarixinin etibarsızlığını nümayiş etdirir. Çünki “Hayların tarixi” məhz erməni tarixşünaslığının əsasını təşkil edən əsərlərdən biridir.
Dərc olunub : 2020-12-19 10:10:00
Oxunma sayı : 52