Hüquq və insan haqları virtual kitabxanasına xoş gəlmişsiniz!


10 may 2023-cü il tarixindən kitabxanaya Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı veriləcəkdir. Virtual kitabxanada Azərbaycanlı hüquqşünas alimlərin və tədqiqatçıların hüququn müxtəlif sahələrinə aid kitabları, monoqrafiyaları, məqalələri və hesabatları yerləşdirilmişdir. Hazırkı virtual kitabxanada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının ( preslib.az ) bəzi vəsaitlərindən istifadə edilib.

Bütün nəşrlərin siyahısı

Virtual kitabxanada mövcud olan bütün nəşrlərin siyahısına keçidə daxil olaraq baxa bilərsiniz.

Nəşr göndər

Virtual kitabxanaya nəşrlərinizi göndərmək üçün yuxarıdakı keçidə daxil olun.

Son əlavələr

books/September2023/5rdxB82pRdEQ6rTib3Vo.jpg
BMT-nin Biznes və İnsan Hüquql...

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (bundan sonra - BMT) Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsipl...

books/September2023/Cf92rztj7NpoVsmVf384.jpg
Vergi ödəyicisinin hüquq və və...

Vergi orqanlarından qeydiyyat (uçot) yeri üzrə qüvvədə olan vergilər və onların ödənilməsi qaydasını...

books/September2023/hcvdZrHDz880iTDW2NyQ.jpg
Özəl sektorda anti-korrupsiya...

Korrupsiyanın anlayışı. Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülmüş tə...

books/July2023/dLfyNo0tLMJmQgjWmM85.jpg
СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВ...

Настоящий том является первой частью трехтомного научно-энциклопедического издания о судебных систем...

books/July2023/OW04PDRCmRdDGjjj1ECo.jpg
СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВ...

Настоящий том является второй частью трехтомного научно-энциклопедического издания о судебных систе...

books/July2023/5xPHLqyKzvlqQZe1UuO8.jpg
СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВ...

Настоящий том является заключительной частью трехтомного научно-энциклопедического издания о судебны...