Hüquq və insan haqları virtual kitabxanasına xoş gəlmişsiniz!


Virtual kitabxanada Azərbaycanlı hüquqşünas alimlərin və tədqiqatçıların hüququn müxtəlif sahələrinə aid kitabları, monoqrafiyaları, məqalələri və hesabatları yerləşdirilmişdir. Hazırkı virtual kitabxanada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının ( preslib.az ) bəzi vəsaitlərindən istifadə edilib.

Bütün nəşrlərin siyahısı

Virtual kitabxanada mövcud olan bütün nəşrlərin siyahısına keçidə daxil olaraq baxa bilərsiniz.

Nəşr göndər

Virtual kitabxanaya nəşrlərinizi göndərmək üçün yuxarıdakı keçidə daxil olun.

Son əlavələr

books/February2024/k245UGQKu6E9MhGNvknl.png
A Basic Human Right: Meaningfu...

This report argues that the current state of access to counsel in the United States fails to meet U....

books/February2024/ewsDwkHmmsY89VTA8HtY.png
Universal Declaration of Human...

The power of the Universal Declaration is the power of ideas to change the world. It inspires us to...

books/February2024/yhAzy712cnL5uPxf5pmg.png
Humane Artificial Intelligence...

Machines do not have morality so they must be designed according to shared ethical rules. In this re...

books/February2024/ckvBiyLixxMhrkNvMCqQ.png
Azərbaycan vəkili

“Azərbaycan vəkili” jurnalının buraxılmasında məqsəd vəkil peşəsinin hüquqşünaslar arasında təbliği...

books/February2024/H1AvGd5E7lPZQfnwFCBp.png
Azərbaycanda qadınlar və kişil...

“Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respubl...

books/February2024/GexXYgiS72945Ub4Qe0N.png
Jurnalistika və Beynəlxalq Hum...

Dərslik ekstremal şəraitdə jurnalistlərin hüquqi və fiziki müdafiəsi, onların səmərəli fəaliyyəti üç...