Beynəlxalq insan hüquqları hüququnun implementasiyası və tətbiqi sistemləri: orqanlar və mexanizmlər

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqqları

Qərbi Azərbaycandan deportasiya. İmirlidə məskunlaşma

Qarabağın ermənilər yaşamış olduğu ərazilərində Azərbaycanın dağıntılara və saxtalaşdırılmalara məruz qalmış abidələri

İctimai siyasət tədqiqatçıları üçün bələdçi

Гражданское право TOM II

Гражданское право ТОМ I

İnsan hüquqları müdafiəçiləri: İnsan hüquqlarını qorumaq hüququnu müdafiə etmək

Ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ üzrә mәlumat kitabı