Miqrasiya üzrə dərslik

İnzibati Hüquq - Seminar və təcrübə dərsləri üçün Praktikum

Beynəlxalq Təhlükəsizlik Hüququ

İnzibati Hüquq dərslik

Daxili İşlər Orqanlarında Təhqiqat

The Right of Actio Popularis before International Courts and Tribunals

Jurnalist Etikası : Dərs vəsaiti

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Mexanizmləri Hüquqların Monitorinqi və Hesabatlılıq üçün praktiki vəsaitlər toplusu