1 . Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi

Müəllif : Zaur Əliyev
Nəşr tarixi : 2023
2 . Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər

Müəllif : Əlövsət Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2017
3 . İnzibati hüquq üzrə kazuslar və qərar nümunələri

Müəllif : Peter Yakov, İlqar Hüseynov, Müşviq Məmmədov
Nəşr tarixi : 2015
5 . İnsan alveri ilə mübarizə

Müəllif : Şəmsəddin Əliyev
Nəşr tarixi : 2015
6 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: II cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2009
7 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: I cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2008
8 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ: III cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2008
9 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: IV cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2009
10 . Almaniya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin seçilmiş qərarları

Müəllif : Almaniya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin seçilmiş qərarları
Nəşr tarixi : 2018
11 . İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı

Müəllif : A.H. Dəmirov, Ş.N. İsmayılov, Q.F. Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
12 . Avropa hüququ

Müəllif : Əkbərov Rahib Abdulla oğlu
Nəşr tarixi : 2016
16 . Məktəblilər üçün siyasi və hüquqi terminlər lüğəti

Müəllif : Şəlalə Vəliyeva
Nəşr tarixi : 2012
17 . İnzibati hüquq

Müəllif : Fərhad Mehdiyev
Nəşr tarixi : 2010
18 . Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi

Müəllif : Gültəkin Hacıbəyli
Nəşr tarixi : 2008
20 . Şəxsiyyət. Dövlət. Möcüzə...

Müəllif : Əli Rzayev
Nəşr tarixi : 2017
22 . Ekologiya hüququ

Müəllif : Daşqın Qənbərov , Əbülfəz Hüseynov
Nəşr tarixi : 2017
25 . Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Ənvər Seyidov
Nəşr tarixi : 2009
26 . Comparative law

Müəllif : Habil Gurbanov
Nəşr tarixi : 2022
27 . Azərbaycanın bələdiyyə hüququ

Müəllif : Qurbanov H.S., Balakişiyeva Y.N., Hacıyeva S.Q.
Nəşr tarixi : 2011
28 . Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi: qədim və orta əsrlər

Müəllif : Məsumə Məlikova , Elbəy Nəbiyev
Nəşr tarixi : 2005
29 . Məhkəmə etikası

Müəllif : İbrahim İsmayılov
Nəşr tarixi : 2009
30 . Beynəlxalq investisiya hüququ: nəzəri və praktiki əsasları

Müəllif : Əli Gözəlov
Nəşr tarixi : 2008
31 . Beynəlxalq əmək hüququ

Müəllif : Alış Qasımov, Oruc Məmmədov, Mehdi Abdullayev
Nəşr tarixi : 2012
32 . Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
Nəşr tarixi : 2013
33 . Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi

Müəllif : Rahib Əkbərov, Sadıq Səlimov
Nəşr tarixi : 2003
35 . Cinayətkarlığın elm kimi öyrənilməsi

Müəllif : Şəmsəddin Əliyev
Nəşr tarixi : 2012
36 . Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində

Müəllif : Rüstəm Məmmədov, Sima Süleymanlı, Xətai Abbasov
Nəşr tarixi : 2016
37 . Azərbaycan hüquq tarixi: cinayət hüququ

Müəllif : Mehman Dəmirov, Ələsgər Ələsgərli
Nəşr tarixi : 1999
38 . İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) aparatı
Nəşr tarixi : 2003
41 . Dağlıq Qarabağ həqiqətləri və beynəlxalq hüquq

Müəllif : Sadir Məmmədov, Tural Məmmədov
Nəşr tarixi : 2018
42 . Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil

Müəllif : Əmir Əliyev
Nəşr tarixi : 2018
43 . Dövlət bayrağına münasibət qaydaları

Müəllif : Əşrəf Əhmədov
Nəşr tarixi : 2017
44 . Azərbaycan uluslararası suçların hedefinde: hukuki inceleme

Müəllif : Amir Aliyev
Nəşr tarixi : 2018
46 . İnzibati hüquq və terminlər

Müəllif : Bəxtiyar Atakişiyev
Nəşr tarixi : 2008
48 . Torpaq hüququ

Müəllif : Cümşüd Nuriyev, Müşviq Atakişiyev
Nəşr tarixi : 2009
49 . Turks, Azerbaijanians, Armenians: genocide of historical truth

Müəllif : Jalal Alıyev, Budag Budagov
Nəşr tarixi : 2003
50 . Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları

Müəllif : Əli Rzayev
Nəşr tarixi : 2011
52 . Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif : İqrar Əliyev, Elmar Məhərrəmov
Nəşr tarixi : 2008
54 . Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif : Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Nəşr tarixi : 2001
55 . Azerbaycan Devlet Personel Yönetimi

Müəllif : Recep Rehimli
Nəşr tarixi : 2011
56 . Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar

Müəllif : Mehdi Səlimzadə, Qədir Xəlilov
Nəşr tarixi : 2010
57 . Взаимодополнение норм права и морали

Müəllif : İlham Əliyev
Nəşr tarixi : 2021
58 . Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Müəllif : Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Nəşr tarixi : 2009
59 . Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
Nəşr tarixi : 2012
60 . MTN: tarixi-hüquqi mənbələr: 1991-2004

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyası
Nəşr tarixi : 2005
61 . Этические проблемы современного права

Müəllif : Ильхам Алиев
Nəşr tarixi : 2022
62 . Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Nəşr tarixi : 2005
64 . İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı

Müəllif : A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
68 . Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllif : A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
70 . Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi

Müəllif : Etibar Orucov
Nəşr tarixi : 2004
72 . Beynəlxalq nəqliyyat hüququ

Müəllif : Etibar Əliyev
Nəşr tarixi : 2009
73 . Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri

Müəllif : Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Nəşr tarixi : 2000
75 . ABŞ hüququnda şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun tənzimlənməsi

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
77 . Beynəlxalq sənədlərdə toxunulmazlıq hüququnun təsbiti

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : Bakı, 2 noyabr, 2022-ci il.
87 . “Müasir dövrdə insan hüquqlarının aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
88 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
89 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
90 . “Cinayət hüququ” (xüsusi hissə) fənni üzrə praktikum (metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
91 . İnsan hüquqları fənni üzrə praktikum (tədris-metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
92 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
93 . Ailə hüququ: Dərs vəsaiti

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
94 . Fəlsəfə fənni üzrə sxemlər albomu

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
95 . “Hüquq-mühafizə orqanları” fənn proqramı (Əyani təhsil üzrə, bakalavr hazırlığı üçün)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
96 . “Hüquq-mühafizə orqanları” fənni üzrə metodik vəsait (praktikum)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
97 . İnzibati hüquq seminar və təcrübə dərsləri üçün praktikum

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
98 . İnzibati-prosessual hüquq praktikum (bakalavriat səviyyəsi üzrə)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
99 . Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ Mühazirə mətnləri (dərs vəsaiti)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
100 . Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ praktikum (tədris-metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
101 . Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərin cinayət-hüquqi, cinayət-prosessual və kriminalistik problemləri

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
102 . Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis

Müəllif : Amir Aliyev
Nəşr tarixi : 2018
103 . Mülki prosesdə apellyasiya icraatı

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
104 . Azərbaycanın müstəqil hüquqi dövlət quruculuğunda Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
105 . Qan və onun komponentlərinin donorluğu hüquqi aspektdə

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : 2022
106 . Özünü öldürmə həddinə çatdırmağa görə cinayət məsuliyyəti

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : 2021
108 . Ailəlogiya

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2022
111 . Реализация гласности при осуществлении правосудия

Müəllif : Нигяр Гусейнова
Nəşr tarixi : 2022
119 . Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı və ləğvi

Müəllif : MG Consulting
Nəşr tarixi : 2015
128 . Azərbaycan ailə institutunun konstitusiya hüquqi statusu: kompleks təhlil

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2019
135 . Türkdilli dövlətlərin Konstitusiyalarında yaşamaq hüququnun təminatı

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2017
138 . Cinayətkarın şəxsiyyətinin kriminoloji xarakteristikası

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2018
139 . Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin qanunvericilik fəaliyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2018
140 . İnsan alveri cinayətinin anlayışı və qanunvericilikdə təsbiti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2019
141 . İnsan alveri cinayətinin hüquqi və sosial mahiyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2019
143 . İnsan alveri cinayətinin obyektiv əlamətlərə görə təhlili

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2020
144 . Cinayət məsuliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2020
148 . İnsan alveri cinayət tərkibinin subyektiv əlamətləri

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2021
154 . Ekoloji cinayətlərin ictimai təhlükəliliyi və hüquqi mahiyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2022
155 . Переосмысление проблем федерализма

Müəllif : У.Ю. М а м е д о в
Nəşr tarixi : 1997
156 . Legal regulation of human trafficking: in the context of international and national law

Müəllif : Sevinj Usub Huseynova
Nəşr tarixi : 2022
157 . Azərbaycan - YUNESKO: İnsan Hüquqlarına Əsaslanan Tərəfdaşlıq

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) professor Elmira Süleymanova
Nəşr tarixi : 2014
158 . Elmi-texniki tәrәqqi, süni intellekt vә hüquq (Monoqrafiya)

Müəllif : Zamiq Aslanov
Nəşr tarixi : 2021
160 . “Süni intellekt və robot texnikası insan hüquqları kontekstində” (elmi məqalələr toplusu)

Müəllif : AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
Nəşr tarixi : 2020
161 . Tibb Hüququ

Müəllif : Aytən Mustafazadə, Zamiq Aslanov
Nəşr tarixi : 2017
164 . Social Economy in Eastern Neighbourhood and in the Western Balkans

Müəllif : Andreja Rosandic (Project Team Leader), Mahammad Guluzade (Country Expert)
Nəşr tarixi : 2018
165 . Azərbaycanda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair BƏLƏDÇİ

Müəllif : Məhəmməd Quluzadə
Nəşr tarixi : 2018
166 . İctimai şuraların fəaliyyətinə dair BƏLƏDÇİ

Müəllif : Əliməmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun sədri , Rəna Səfərəliyeva, ekspert
Nəşr tarixi : 2020
167 . Azərbaycanda QKT-lərin gəlirlərinin tənzimlənməsi

Müəllif : Quluzadə Məhəmməd, Qasımov Azər, Rzayev Emin
Nəşr tarixi : 2017
168 . Jurnalistikaya yeni başlayanlar üçün bələdçi

Müəllif : Ələsgər Məmmədli
Nəşr tarixi : 2022
178 . Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları (elmi-nəzəri, hüquq əsasları və təcrübi aspektləri)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Bakı Dövlət Universiteti, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Milli Elmlər Akademiyasının “Hüquq və İnsan Haqları” İnstitutu
Nəşr tarixi : 2018
186 . Cinayət Hüququ (dövlət imtahan suallarının şərhi) Dərs vəsaiti

Müəllif : Ş.T.Səmədova, M.N.Bayramova, S.N.Rzayeva, A.T.Musayeva, K.O.Nəzərova.
Nəşr tarixi : 2022
189 . İnsan hüquqları, əqli mülkiyyət və informasiya: qarşılıqlı hüquqi əlaqələr. (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Əmir Əliyev, Qulu Novruzov, Gülnaz Rzayeva,Azər Səfərov, Şahin Məmmədrzalı
Nəşr tarixi : 2021
192 . Azərbaycan məcburi köçkünlərinin pozulmuş hüquqlarına dair kompleks beynəlxalq HESABAT

Müəllif : Bakı Dövlət Universiteti
Nəşr tarixi : 2021
194 . 21 iyul 2020-ci il tarixdə Los-Ancelesdə (ABŞ) ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən nifrət cinayətinə dair HESABAT

Müəllif : Əmir Əliyev, Məhəmməd Quluzadə, Leonard Hummer, Revol Valeyev, İlyas Doğan, Leonid Timçenko, Cavid Qədirov, Turqay Hüseynov,Cavid Abdullazadə, Əliməmməd Nuriyev,
Nəşr tarixi : 2020
196 . Süni intellekt, insan hüquqları və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi (Dərslik)

Müəllif : Gülnaz Rzayeva, Aytəkin İbrahimova.
Nəşr tarixi : 2021
197 . Cinayətlərin kateqoriyaları (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Şəhla Səmədova
Nəşr tarixi : 2007
198 . Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər. (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Hicran Hüseynova, Əmir Əliyev, Pərvanə Bayramova, Əliməmməd Nuriyev, Elgün Səfərov, Aydın Səfixanlı, Qulamhüseyn Əlibəyli.
Nəşr tarixi : 2018
199 . Sosial iş bacarıqları

Müəllif : “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu
Nəşr tarixi : 2018
201 . Dövlət satınalmalarında şəffaflığın artırılması TƏDQİQAT HESABATI

Müəllif : “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu
Nəşr tarixi : 2020
204 . Vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi

Müəllif : Müəlliflik hüququ ŞA təşkilatına aiddir
Nəşr tarixi : 2013
208 . Human rihghts: nature and constituents

Müəllif : .
Nəşr tarixi : .
209 . Müraciətlərin verilməsi və baxılması qaydaları

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf’ İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2019
211 . Məişət zorakılığı hallarının mediada işıqlandırılması

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2023
212 . Pis rəftar: Ona məruz qaldıqda nə etməli? (məlumat kitabçası)

Müəllif : Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı Ofisi
Nəşr tarixi : 2011
214 . “Azərbaycanda dövlət satınalmaları sisteminin təkmilləşdirilməsi” layihəsi TƏDQİQAT HESABATI

Müəllif : “Şəffaflıq Azərbaycan” tərəfindən hazırlanıb.
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
215 . Seçki hüququ və onun hüquqi müdafiəsinə dair praktik vəsait

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf" İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
216 . Seçki şikayətlərinin verilməsi qaydaları

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2017
217 . Sosial hüquqların hüquqi müdafiəsi

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2017