1 . Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi

Müəllif : Zaur Əliyev
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 179
2 . Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər

Müəllif : Əlövsət Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 190
3 . İnzibati hüquq üzrə kazuslar və qərar nümunələri

Müəllif : Peter Yakov, İlqar Hüseynov, Müşviq Məmmədov
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 195
4 . Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri

Müəllif : Əmir Əliyev
Nəşr tarixi : 2007
Yüklənmə sayı : 164
5 . İnsan alveri ilə mübarizə

Müəllif : Şəmsəddin Əliyev
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 176
6 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: II cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 209
7 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: I cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 202
8 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ: III cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 223
9 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: IV cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2009
10 . Almaniya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin seçilmiş qərarları

Müəllif : Almaniya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin seçilmiş qərarları
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 240
11 . İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı

Müəllif : A.H. Dəmirov, Ş.N. İsmayılov, Q.F. Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 211
12 . Avropa hüququ

Müəllif : Əkbərov Rahib Abdulla oğlu
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 236
14 . Məhkəmə presedentləri mülki hüququn mənbəyi kimi: nəzəriyyə və təcrübə

Müəllif : Xamis Seyranov
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 335
15 . BMT-nin narkotiklər haqqında konvensiyaları və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyi

Müəllif : Sadir Məmmədov
Nəşr tarixi : 2006
Yüklənmə sayı : 402
16 . Məktəblilər üçün siyasi və hüquqi terminlər lüğəti

Müəllif : Şəlalə Vəliyeva
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 190
17 . İnzibati hüquq

Müəllif : Fərhad Mehdiyev
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 547
18 . Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi

Müəllif : Gültəkin Hacıbəyli
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 269
19 . İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi qərarlarının milli məhkəmələr tərəfindən tətbiqi

Müəllif : Bəhruz Məhərrəmov
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 190
20 . Şəxsiyyət. Dövlət. Möcüzə...

Müəllif : Əli Rzayev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 458
21 . Mənimsəmə və ya israfetmə əməllərilə mübarizənin cinayət-hüquqi xüsusiyyətləri

Müəllif : Habil Qurbanov
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 203
22 . Ekologiya hüququ

Müəllif : Daşqın Qənbərov , Əbülfəz Hüseynov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 391
23 . Əməlin cinayət olmasını istisna edən halların cinayət-hüquqi xarakteristikası

Müəllif : Habil Qurbanov
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 230
24 . Государсвенная служба: организационно-правовые аспекты

Müəllif : Али Рзаев
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 332
25 . Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Ənvər Seyidov
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 207
26 . Comparative law

Müəllif : Habil Gurbanov
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 209
27 . Azərbaycanın bələdiyyə hüququ

Müəllif : Qurbanov H.S., Balakişiyeva Y.N., Hacıyeva S.Q.
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 231
28 . Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi: qədim və orta əsrlər

Müəllif : Məsumə Məlikova , Elbəy Nəbiyev
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 201
29 . Məhkəmə etikası

Müəllif : İbrahim İsmayılov
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 259
30 . Beynəlxalq investisiya hüququ: nəzəri və praktiki əsasları

Müəllif : Əli Gözəlov
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 176
31 . Beynəlxalq əmək hüququ

Müəllif : Alış Qasımov, Oruc Məmmədov, Mehdi Abdullayev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 252
32 . Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 245
33 . Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi

Müəllif : Rahib Əkbərov, Sadıq Səlimov
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 191
34 . Əməlin cinayət olmasını istisna edən hallar: müasir və gələcəyə baxış kontekstində

Müəllif : Habil Qurbanov
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 217
35 . Cinayətkarlığın elm kimi öyrənilməsi

Müəllif : Şəmsəddin Əliyev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 293
36 . Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində

Müəllif : Rüstəm Məmmədov, Sima Süleymanlı, Xətai Abbasov
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 259
37 . Azərbaycan hüquq tarixi: cinayət hüququ

Müəllif : Mehman Dəmirov, Ələsgər Ələsgərli
Nəşr tarixi : 1999
Yüklənmə sayı : 181
38 . İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) aparatı
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 175
39 . Kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri

Müəllif : Adil Əliyev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 228
40 . Yol hərəkətinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və milli qanunvericilik

Müəllif : Etibar Əliyev
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 300
41 . Dağlıq Qarabağ həqiqətləri və beynəlxalq hüquq

Müəllif : Sadir Məmmədov, Tural Məmmədov
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 223
42 . Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil

Müəllif : Əmir Əliyev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 229
43 . Dövlət bayrağına münasibət qaydaları

Müəllif : Əşrəf Əhmədov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 172
44 . Azərbaycan uluslararası suçların hedefinde: hukuki inceleme

Müəllif : Amir Aliyev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 281
46 . İnzibati hüquq və terminlər

Müəllif : Bəxtiyar Atakişiyev
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 271
47 . Правовые аспекты Нагорно - Карабахского конфликта

Müəllif : Тофик Мусаев
Nəşr tarixi : 2001
Yüklənmə sayı : 199
48 . Torpaq hüququ

Müəllif : Cümşüd Nuriyev, Müşviq Atakişiyev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 187
49 . Turks, Azerbaijanians, Armenians: genocide of historical truth

Müəllif : Jalal Alıyev, Budag Budagov
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 202
50 . Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları

Müəllif : Əli Rzayev
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 198
51 . Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

Müəllif : Намик Алиев
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 162
52 . Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif : İqrar Əliyev, Elmar Məhərrəmov
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 181
54 . Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif : Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Nəşr tarixi : 2001
Yüklənmə sayı : 189
55 . Azerbaycan Devlet Personel Yönetimi

Müəllif : Recep Rehimli
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 219
56 . Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar

Müəllif : Mehdi Səlimzadə, Qədir Xəlilov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 153
57 . Взаимодополнение норм права и морали

Müəllif : İlham Əliyev
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 211
58 . Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Müəllif : Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 199
59 . Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 191
60 . MTN: tarixi-hüquqi mənbələr: 1991-2004

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyası
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 181
61 . Этические проблемы современного права

Müəllif : Ильхам Алиев
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 381
62 . Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 179
64 . İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı

Müəllif : A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 197
66 . Yerli özünüidarəetmə hakimiyyətinin əsasları: nəzəri və praktik məsələlər

Müəllif : Mehdi Səlimzadə
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 194
67 . О нормотворческой деятельности в Азербайджанской Республике

Müəllif : Ильхам Алиев
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 179
68 . Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllif : A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 175
69 . Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi

Müəllif : Yunis Xəlilov
Nəşr tarixi : 2007
Yüklənmə sayı : 206
70 . Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi

Müəllif : Etibar Orucov
Nəşr tarixi : 2004
Yüklənmə sayı : 217
71 . Beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulmasına görə dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi məsuliyyəti

Müəllif : Araz Abdullasoy
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 179
72 . Beynəlxalq nəqliyyat hüququ

Müəllif : Etibar Əliyev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 228
73 . Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri

Müəllif : Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Nəşr tarixi : 2000
Yüklənmə sayı : 196
75 . ABŞ hüququnda şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun tənzimlənməsi

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 162
77 . Beynəlxalq sənədlərdə toxunulmazlıq hüququnun təsbiti

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : Bakı, 2 noyabr, 2022-ci il.
Yüklənmə sayı : 175
78 . Dindirmə taktikasında şəxsi və ailə həyatının sirrinin qorunması məsələləri

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 268
79 . MDB ölkələrində insan və vətəndaşın toxunulmazlıq hüquqları əleyhinə olan cinayətlərin təhlili

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : 5 dekabr 2022
Yüklənmə sayı : 172
81 . Sovet cinayət hüququnda toxunulmazlıq hüququ əleyhinə olan cinayətlərə yanaşma

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 342
84 . Анализ преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности жилища

Müəllif : Нурида Ализаде
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 135
85 . Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı və onun "İnterpol" sistemində fəaliyyəti

Müəllif : Tohid Məmmədov
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 381
86 . Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında xalq hakimiyyəti konsepsiyası (monoqrafiya)

Müəllif : Ceyhun Süleymanov
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 285
87 . “Müasir dövrdə insan hüquqlarının aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 225
88 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 195
89 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
90 . “Cinayət hüququ” (xüsusi hissə) fənni üzrə praktikum (metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 507
91 . İnsan hüquqları fənni üzrə praktikum (tədris-metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 280
92 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
93 . Ailə hüququ: Dərs vəsaiti

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 839
94 . Fəlsəfə fənni üzrə sxemlər albomu

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 222
95 . “Hüquq-mühafizə orqanları” fənn proqramı (Əyani təhsil üzrə, bakalavr hazırlığı üçün)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 338
96 . “Hüquq-mühafizə orqanları” fənni üzrə metodik vəsait (praktikum)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 222
97 . İnzibati hüquq seminar və təcrübə dərsləri üçün praktikum

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 187
98 . İnzibati-prosessual hüquq praktikum (bakalavriat səviyyəsi üzrə)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 245
99 . Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ Mühazirə mətnləri (dərs vəsaiti)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 846
100 . Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ praktikum (tədris-metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 191
101 . Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərin cinayət-hüquqi, cinayət-prosessual və kriminalistik problemləri

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 154
102 . Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis

Müəllif : Amir Aliyev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 262
103 . Mülki prosesdə apellyasiya icraatı

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 196
104 . Azərbaycanın müstəqil hüquqi dövlət quruculuğunda Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 160
105 . Qan və onun komponentlərinin donorluğu hüquqi aspektdə

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 182
106 . Özünü öldürmə həddinə çatdırmağa görə cinayət məsuliyyəti

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 180
107 . Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinin hüquqi statusu

Müəllif : Emin Dadaşov
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 181
108 . Ailəlogiya

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 297
109 . Ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə əməllərinin cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektləri (Monoqrafiya)

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 223
111 . Реализация гласности при осуществлении правосудия

Müəllif : Нигяр Гусейнова
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 159
118 . Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı və ləğvi

Müəllif : MG Consulting
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 199
122 . Azərbaycanda qadın hüquqları və azadlıqları (konstitusiya və beynəlxalq hüquqi təhlil)

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 248
124 . Beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulmasına görə dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi məsuliyyəti

Müəllif : Araz Abdullasoy
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 146
125 . Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllif : Araz Abdullasoy
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 177
127 . Azərbaycan ailə institutunun konstitusiya hüquqi statusu: kompleks təhlil

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 385
132 . The role of criminal procedure legislation in the effective fight against crime

Müəllif : Gadirov A.
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 183
133 . Yaşamaq hüququnun müdafiəsi: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının müddəaları kontekstində

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 251
134 . Türkdilli dövlətlərin Konstitusiyalarında yaşamaq hüququnun təminatı

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 158
137 . Cinayətkarın şəxsiyyətinin kriminoloji xarakteristikası

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2018
138 . Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin qanunvericilik fəaliyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 171
139 . İnsan alveri cinayətinin anlayışı və qanunvericilikdə təsbiti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 239
140 . İnsan alveri cinayətinin hüquqi və sosial mahiyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 168
142 . İnsan alveri cinayətinin obyektiv əlamətlərə görə təhlili

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 161
143 . Cinayət məsuliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 266
145 . İnsan alveri cinayətlərinin tövsifi: məsuliyyəti ağirlaşdıran hallar kontekstində

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 180
146 . İnsan alveri cinayət tərkibinin subyektiv əlamətləri

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 221
151 . Milli cinayət qanunvericiliyində ekoloji cinayətlər: inkişaf tarixi və müasir vəziyyət

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 155
152 . Ekoloji cinayətlərin ictimai təhlükəliliyi və hüquqi mahiyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 181
153 . Переосмысление проблем федерализма

Müəllif : У.Ю. М а м е д о в
Nəşr tarixi : 1997
Yüklənmə sayı : 179
154 . Legal regulation of human trafficking: in the context of international and national law

Müəllif : Sevinj Usub Huseynova
Nəşr tarixi : 2022
155 . Azərbaycan - YUNESKO: İnsan Hüquqlarına Əsaslanan Tərəfdaşlıq

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) professor Elmira Süleymanova
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 159
156 . Elmi-texniki tәrәqqi, süni intellekt vә hüquq (Monoqrafiya)

Müəllif : Zamiq Aslanov
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 206
158 . “Süni intellekt və robot texnikası insan hüquqları kontekstində” (elmi məqalələr toplusu)

Müəllif : AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 232
159 . Tibb Hüququ

Müəllif : Aytən Mustafazadə, Zamiq Aslanov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 327
162 . Social Economy in Eastern Neighbourhood and in the Western Balkans

Müəllif : Andreja Rosandic (Project Team Leader), Mahammad Guluzade (Country Expert)
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 248
163 . Azərbaycanda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair BƏLƏDÇİ

Müəllif : Məhəmməd Quluzadə
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 230
164 . İctimai şuraların fəaliyyətinə dair BƏLƏDÇİ

Müəllif : Əliməmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun sədri , Rəna Səfərəliyeva, ekspert
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 201
165 . Azərbaycanda QKT-lərin gəlirlərinin tənzimlənməsi

Müəllif : Quluzadə Məhəmməd, Qasımov Azər, Rzayev Emin
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 271
166 . Jurnalistikaya yeni başlayanlar üçün bələdçi

Müəllif : Ələsgər Məmmədli
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 226
169 . International legal settlement of the conflicts as the factor in global security threats countermeasures

Müəllif : Muradova Vusala Khagani gizi
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 187
176 . Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları (elmi-nəzəri, hüquq əsasları və təcrübi aspektləri)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Bakı Dövlət Universiteti, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Milli Elmlər Akademiyasının “Hüquq və İnsan Haqları” İnstitutu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 697
182 . Juridical framework of implementation of un conventions on biological diversity (CBD) in Azerbaijan Republic

Müəllif : T. I. Huseynov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 200
184 . Cinayət Hüququ (dövlət imtahan suallarının şərhi) Dərs vəsaiti

Müəllif : Ş.T.Səmədova, M.N.Bayramova, S.N.Rzayeva, A.T.Musayeva, K.O.Nəzərova.
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 173
187 . İnsan hüquqları, əqli mülkiyyət və informasiya: qarşılıqlı hüquqi əlaqələr. (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Əmir Əliyev, Qulu Novruzov, Gülnaz Rzayeva,Azər Səfərov, Şahin Məmmədrzalı
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 437
189 . Уголовное право Азербайджанской Республики (Учебник) том II

Müəllif : Самедова Ш.Т.
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 2363
190 . Azərbaycan məcburi köçkünlərinin pozulmuş hüquqlarına dair kompleks beynəlxalq HESABAT

Müəllif : Bakı Dövlət Universiteti
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 291
191 . Уголовное право Азербайджанской Республики (Учебник) том I

Müəllif : Самедова Ш.Т.
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 89
192 . 21 iyul 2020-ci il tarixdə Los-Ancelesdə (ABŞ) ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən nifrət cinayətinə dair HESABAT

Müəllif : Əmir Əliyev, Məhəmməd Quluzadə, Leonard Hummer, Revol Valeyev, İlyas Doğan, Leonid Timçenko, Cavid Qədirov, Turqay Hüseynov,Cavid Abdullazadə, Əliməmməd Nuriyev,
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 167
194 . Süni intellekt, insan hüquqları və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi (Dərslik)

Müəllif : Gülnaz Rzayeva, Aytəkin İbrahimova.
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 502
195 . Cinayətlərin kateqoriyaları (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Şəhla Səmədova
Nəşr tarixi : 2007
Yüklənmə sayı : 431
196 . Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər. (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Hicran Hüseynova, Əmir Əliyev, Pərvanə Bayramova, Əliməmməd Nuriyev, Elgün Səfərov, Aydın Səfixanlı, Qulamhüseyn Əlibəyli.
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 238
197 . Sosial iş bacarıqları

Müəllif : “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 270
199 . Dövlət satınalmalarında şəffaflığın artırılması TƏDQİQAT HESABATI

Müəllif : “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 252
201 . Cinayət-prosessual qanunvericiliyinin kolliziyaları və onların aradan qaldırılması yolları

Müəllif : Cavanşir Süleymanov
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 205
202 . Vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi

Müəllif : Müəlliflik hüququ ŞA təşkilatına aiddir
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 155
206 . Human rihghts: nature and constituents

Müəllif : .
Nəşr tarixi : .
Yüklənmə sayı : 522
207 . Müraciətlərin verilməsi və baxılması qaydaları

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf’ İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 239
208 . QHT-lərin KİV və sosial şəbəkələrdə işləmək bacarıqlarının artırılması

Müəllif : V. ƏLİBƏYOV
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 161
209 . Məişət zorakılığı hallarının mediada işıqlandırılması

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 197
210 . Pis rəftar: Ona məruz qaldıqda nə etməli? (məlumat kitabçası)

Müəllif : Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı Ofisi
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 185
212 . “Azərbaycanda dövlət satınalmaları sisteminin təkmilləşdirilməsi” layihəsi TƏDQİQAT HESABATI

Müəllif : “Şəffaflıq Azərbaycan” tərəfindən hazırlanıb.
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 190
213 . Seçki hüququ və onun hüquqi müdafiəsinə dair praktik vəsait

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf" İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 280
214 . Seçki şikayətlərinin verilməsi qaydaları

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 201
215 . Sosial hüquqların hüquqi müdafiəsi

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 289
216 . ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 253
217 . Xidmət müqaviləsi

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 179
218 . Könüllü fəaliyyət haqqında müqavilə

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 232
219 . Qiymətlərin razılaşdırılması protokolu

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 266
220 . Təhvil- təslim aktı

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 200
221 . Hakimin stolüstü kitabı

Müəllif : Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 180
222 . Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının insan hüquqlarına dair məlumat kitabı

Müəllif : Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 322
223 . Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair normativ hüquqi aktIar

Müəllif :
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 169
224 . "Ödənişsiz hüquqi yardım" qanun layihəsinin əsaslandırılmasına dair KONSEPSİYA SƏNƏDİ

Müəllif : Azərbaycanda hüquqi yardım institutunun təşviqi" Layihəsi üzrə İşçi Qrup
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 218
225 . İnsan hüquq və azadlıqlarının məhkəmə müdafiəsi

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 152
226 . Gender Bərabərliyi

Müəllif : Səfərov Elgün, Səfərova Nigar
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 383
228 . Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər

Müəllif : Hicran Hüseynova, Əmir Əliyev, Pərvanə Bayramova, Əliməmməd Nuriyev, Elgün Səfərov, Aydın Səfixanlı, Qulamhüseyn Əlibəyli
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 143
229 . “Media və gender bərabərliyi” Azərbaycanda xəbər istehsalçıları üçün BƏLƏDÇİ

Müəllif : Müşfiq Ələsgərli, Dr Yelena Surcilija Milojevic
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 156
230 . Sosial müdafiəyə insan hüquqları yanaşması

Müəllif : Maqdalena Sepúlveda və Karli Nist
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 159
231 . Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Fərhad Mehdiyev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 276
232 . Avropa Hüququ (DƏRSLİK)

Müəllif : Əliyev Əmir, Əliyev Etibar, Məhərrəmov Anar, Məmmədov Əlizadə, Hüseynova Fatimə,
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 179
233 . Beynəlxalq hüquq: anlayışı, hüquq doktrinası və tədris kursu

Müəllif : Etibar Əliyev
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 141
234 . AZERBAIJAN COUNTRY GENDER ASSESSMENT

Müəllif : Asian Development Bank
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 170
235 . Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik və dövlət siyasətinin gender aspektinin qiymətləndirilməsi üzrə HESABAT

Müəllif : Xalisə Şahverdiyeva, Günel Mehdiyeva, Taliyə İbrahimova,
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 165
237 . Məişət zorakılığı və onunla mübarizə

Müəllif : BMT-nin Əhali Fondu
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 131
239 . Həssas qruplara sosial hüquqlar üzrə hüquqi yardım BƏLƏDÇİ

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 159
240 . Обзор судебных систем стран Центральной Азии

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 185
241 . СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ ЕВРАЗИЯ

Müəllif : Баланюк Л. Л. (Украина), Белялова А. М. (Россия), Василевич Г. А. (Беларусь), Василевич С. Г. (Беларусь), Гурбанов Р. А. (Азербайджан), Денисов И. С. (Россия), Жигулич В. С. (Беларусь), Курбанов Р. А. (Россия), Свечникова Н. В. (Россия), Хабриева Т. Я. (Россия), Шведкова О. В. (Россия).
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 196
242 . СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Müəllif : Аллалыев Р. М. (Россия), Белялова А. М. (Россия), Бюлер Ж. (Швейцария), Гурбанов Р. А. (Азербайджан), Денисов И. С. (Россия), Кресс С. (Германия), Курбанов Р. А. (Россия), Манке К. (Германия), Моисеев А. М. (Россия), Налетов К. И. (Россия), Пейшер Ф. (Швейцария), Симаитис Р. (Литва), Става Г. (Австрия), Тюрин И. В. (Россия), Фабри М. (Италия), Хабриева Т. Я. (Россия),Черенкова В. С. (Россия), Чувахин П. И. (Россия), Шведкова О. В. (Россия).
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 332
243 . СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ ЗАПАДНАЯ И СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Müəllif : Аллалыев Р. М. (Россия), Белялова А. М. (Россия), Бюлер Ж. (Швейцария), Гурбанов Р. А. (Азербайджан), Денисов И. С. (Россия), Кресс С. (Германия), Курбанов Р. А. (Россия), Манке К. (Германия), Моисеев А. М. (Россия), Налетов К. И. (Россия), Пейшер Ф. (Швейцария), Симаитис Р. (Литва), Става Г. (Австрия), Тюрин И. В. (Россия), Фабри М. (Италия), Хабриева Т. Я. (Россия),Черенкова В. С. (Россия), Чувахин П. И. (Россия), Шведкова О. В. (Россия).
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 63
244 . Özəl sektorda anti-korrupsiya standartları

Müəllif : Kamil Kamilli
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 83
245 . Vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 84
246 . BMT-nin Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplərinə ümumi baxış

Müəllif : Ombudsman Aparatı
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 90
247 . Armenia’s Ethnic Cleansing and Other War Crimes in the Azerbaijani Territories: BASHLIBEL MASSACRE REPORT

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 65
248 . Gender əsaslı zorakılıq qurbanlarına hüquqi yardım: milli və beynəlxalq müdafiə mexanizmləri

Müəllif : Xalisə Şahverdiyeva, Aytən Mirzəzadə, Aysel Əhmədova, Günay Cəfərli,
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 68
249 . Dövlət qulluğu vəzifələrinə müsabiqə yolu ilə qəbul

Müəllif : Süleymanov Qubad
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 64
250 . MEDİASİYA mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli üsulu kimi

Müəllif : Natiq Abdullayev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 58
252 . Qadın hüquqları üzrə BƏLƏDÇİ

Müəllif : Şəlalə Vəliyeva, Nərmin Kərimbəyova, Günel Quliyeva, Günel İsmixanova, Nigar Hüseynova, Arif Niftiyev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 68
253 . Inzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Kommentariya

Müəllif : Səyyad Kərimov, Günəş Vəliyeva
Nəşr tarixi : 2006
Yüklənmə sayı : 63
254 . Beynəlxalq mülki proses

Müəllif : Vəfaddin İbayev
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 64
255 . Dövlət qulluğu üzrə qanunvericilik

Müəllif : Əsgərli Seymur
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 58
256 . Dövlət ərazi quruluşunun hüquqi tənzimlənməsi problemləri

Müəllif : Hüseynov Sahil
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 61
257 . Dövlət qulluğu sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi təminatları

Müəllif : Məmmədov Oruc
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 60
262 . Ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ üzrә mәlumat kitabı

Müəllif : Fundamental Hüquqlar haqqında Avropa İttifaqı Agentliyi, 2010 Avropa Şurası, 2010.
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 61
263 . Azərbaycanda özəl sektorda qadınlar: İmkanlar və çətinliklər

Müəllif : Aysel Vəzirova
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 52
264 . Azərbaycan Hüquq Jurnalı

Müəllif : Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 91
265 . İnsan hüquqları müdafiəçiləri: İnsan hüquqlarını qorumaq hüququnu müdafiə etmək

Müəllif : Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığıdır
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 60
266 . Гражданское право ТОМ I

Müəllif : Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 44
267 . Гражданское право TOM II

Müəllif : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Nəşr tarixi : 2019
268 . İctimai siyasət tədqiqatçıları üçün bələdçi

Müəllif : Anar Vəliyev
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 44
270 . Qərbi Azərbaycandan deportasiya. İmirlidə məskunlaşma

Müəllif : Vəkilov Səməd
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 22
271 . Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqqları

Müəllif : İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 1
273 . Vətəndaş cəmiyyəti üçün praktik bələdçi

Müəllif : Birləşmiş Millətlər Təşkilanın İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı
Nəşr tarixi : 2022