1 . Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi

Müəllif : Zaur Əliyev
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 476
2 . Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər

Müəllif : Əlövsət Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 1198
3 . İnzibati hüquq üzrə kazuslar və qərar nümunələri

Müəllif : Peter Yakov, İlqar Hüseynov, Müşviq Məmmədov
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 515
4 . Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri

Müəllif : Əmir Əliyev
Nəşr tarixi : 2007
Yüklənmə sayı : 415
5 . İnsan alveri ilə mübarizə

Müəllif : Şəmsəddin Əliyev
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 402
6 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: II cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 822
7 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: I cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 606
8 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ: III cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 623
9 . Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu: IV cild

Müəllif : Sabir Allahverdiyev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 247
10 . Almaniya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin seçilmiş qərarları

Müəllif : Almaniya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin seçilmiş qərarları
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 526
11 . İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı

Müəllif : A.H. Dəmirov, Ş.N. İsmayılov, Q.F. Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 487
12 . Avropa hüququ

Müəllif : Əkbərov Rahib Abdulla oğlu
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 569
14 . Məhkəmə presedentləri mülki hüququn mənbəyi kimi: nəzəriyyə və təcrübə

Müəllif : Xamis Seyranov
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 824
15 . BMT-nin narkotiklər haqqında konvensiyaları və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyi

Müəllif : Sadir Məmmədov
Nəşr tarixi : 2006
Yüklənmə sayı : 737
16 . Məktəblilər üçün siyasi və hüquqi terminlər lüğəti

Müəllif : Şəlalə Vəliyeva
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 483
17 . İnzibati hüquq

Müəllif : Fərhad Mehdiyev
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 1402
18 . Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi

Müəllif : Gültəkin Hacıbəyli
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 581
19 . İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi qərarlarının milli məhkəmələr tərəfindən tətbiqi

Müəllif : Bəhruz Məhərrəmov
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 465
20 . Şəxsiyyət. Dövlət. Möcüzə...

Müəllif : Əli Rzayev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 886
21 . Mənimsəmə və ya israfetmə əməllərilə mübarizənin cinayət-hüquqi xüsusiyyətləri

Müəllif : Habil Qurbanov
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 474
22 . Ekologiya hüququ

Müəllif : Daşqın Qənbərov , Əbülfəz Hüseynov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 1336
23 . Əməlin cinayət olmasını istisna edən halların cinayət-hüquqi xarakteristikası

Müəllif : Habil Qurbanov
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 625
24 . Государственная служба: организационно-правовые аспекты

Müəllif : Али Рзаев
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 1111
25 . Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Ənvər Seyidov
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 488
26 . Comparative law

Müəllif : Habil Gurbanov
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 534
27 . Azərbaycanın bələdiyyə hüququ

Müəllif : Qurbanov H.S., Balakişiyeva Y.N., Hacıyeva S.Q.
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 689
28 . Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi: qədim və orta əsrlər

Müəllif : Məsumə Məlikova , Elbəy Nəbiyev
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 478
29 . Məhkəmə etikası

Müəllif : İbrahim İsmayılov
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 801
30 . Beynəlxalq investisiya hüququ: nəzəri və praktiki əsasları

Müəllif : Əli Gözəlov
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 393
31 . Beynəlxalq əmək hüququ

Müəllif : Alış Qasımov, Oruc Məmmədov, Mehdi Abdullayev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 669
32 . Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 978
33 . Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi

Müəllif : Rahib Əkbərov, Sadıq Səlimov
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 521
34 . Əməlin cinayət olmasını istisna edən hallar: müasir və gələcəyə baxış kontekstində

Müəllif : Habil Qurbanov
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 527
35 . Cinayətkarlığın elm kimi öyrənilməsi

Müəllif : Şəmsəddin Əliyev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 760
36 . Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində

Müəllif : Rüstəm Məmmədov, Sima Süleymanlı, Xətai Abbasov
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 488
37 . Azərbaycan hüquq tarixi: cinayət hüququ

Müəllif : Mehman Dəmirov, Ələsgər Ələsgərli
Nəşr tarixi : 1999
Yüklənmə sayı : 517
38 . İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) aparatı
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 411
39 . Kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri

Müəllif : Adil Əliyev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 484
40 . Yol hərəkətinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və milli qanunvericilik

Müəllif : Etibar Əliyev
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 837
41 . Dağlıq Qarabağ həqiqətləri və beynəlxalq hüquq

Müəllif : Sadir Məmmədov, Tural Məmmədov
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 587
42 . Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil

Müəllif : Əmir Əliyev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 746
43 . Dövlət bayrağına münasibət qaydaları

Müəllif : Əşrəf Əhmədov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 446
44 . Azərbaycan uluslararası suçların hedefinde: hukuki inceleme

Müəllif : Amir Aliyev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 579
46 . İnzibati hüquq və terminlər

Müəllif : Bəxtiyar Atakişiyev
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 647
47 . Правовые аспекты Нагорно - Карабахского конфликта

Müəllif : Тофик Мусаев
Nəşr tarixi : 2001
Yüklənmə sayı : 453
48 . Torpaq hüququ

Müəllif : Cümşüd Nuriyev, Müşviq Atakişiyev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 476
49 . Turks, Azerbaijanians, Armenians: genocide of historical truth

Müəllif : Jalal Alıyev, Budag Budagov
Nəşr tarixi : 2003
Yüklənmə sayı : 480
50 . Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları

Müəllif : Əli Rzayev
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 468
51 . Вопросы международного права в Нагорно-Карабахском конфликте

Müəllif : Намик Алиев
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 364
52 . Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif : İqrar Əliyev, Elmar Məhərrəmov
Nəşr tarixi : 2008
Yüklənmə sayı : 433
54 . Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Müəllif : Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Nəşr tarixi : 2001
Yüklənmə sayı : 444
55 . Azerbaycan Devlet Personel Yönetimi

Müəllif : Recep Rehimli
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 518
56 . Yerli özünüidarəetmə: anlayış, təcrübə, əməkdaşlıq, hüquqi əsaslar

Müəllif : Mehdi Səlimzadə, Qədir Xəlilov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 423
57 . Взаимодополнение норм права и морали

Müəllif : İlham Əliyev
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 508
58 . Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Müəllif : Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 480
59 . Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 638
60 . MTN: tarixi-hüquqi mənbələr: 1991-2004

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyası
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 405
61 . Этические проблемы современного права

Müəllif : Ильхам Алиев
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 613
62 . Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 443
64 . İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı

Müəllif : A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 478
66 . Yerli özünüidarəetmə hakimiyyətinin əsasları: nəzəri və praktik məsələlər

Müəllif : Mehdi Səlimzadə
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 437
67 . О нормотворческой деятельности в Азербайджанской Республике

Müəllif : Ильхам Алиев
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 357
68 . Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllif : A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 460
69 . Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi

Müəllif : Yunis Xəlilov
Nəşr tarixi : 2007
Yüklənmə sayı : 636
70 . Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi

Müəllif : Etibar Orucov
Nəşr tarixi : 2004
Yüklənmə sayı : 622
71 . Beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulmasına görə dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi məsuliyyəti

Müəllif : Araz Abdullasoy
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 407
72 . Beynəlxalq nəqliyyat hüququ

Müəllif : Etibar Əliyev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 544
73 . Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri

Müəllif : Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Nəşr tarixi : 2000
Yüklənmə sayı : 447
75 . ABŞ hüququnda şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun tənzimlənməsi

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 413
77 . Beynəlxalq sənədlərdə toxunulmazlıq hüququnun təsbiti

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 455
78 . Dindirmə taktikasında şəxsi və ailə həyatının sirrinin qorunması məsələləri

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 663
79 . MDB ölkələrində insan və vətəndaşın toxunulmazlıq hüquqları əleyhinə olan cinayətlərin təhlili

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 489
81 . Sovet cinayət hüququnda toxunulmazlıq hüququ əleyhinə olan cinayətlərə yanaşma

Müəllif : Nuridə Əlizadə
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 809
84 . Анализ преступлений, связанных с нарушением неприкосновенности жилища

Müəllif : Нурида Ализаде
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 324
85 . Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı və onun "İnterpol" sistemində fəaliyyəti

Müəllif : Tohid Məmmədov
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 1250
86 . “Müasir dövrdə insan hüquqlarının aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 403
87 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 470
88 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики II

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 143
89 . “Cinayət hüququ” (xüsusi hissə) fənni üzrə praktikum (metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 1846
90 . İnsan hüquqları fənni üzrə praktikum (tədris-metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 732
91 . Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики I

Müəllif : Военной академией Вооруженных сил Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 141
92 . Ailə hüququ: Dərs vəsaiti

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 3123
93 . Fəlsəfə fənni üzrə sxemlər albomu

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 925
94 . “Hüquq-mühafizə orqanları” fənn proqramı (Əyani təhsil üzrə, bakalavr hazırlığı üçün)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 841
95 . “Hüquq-mühafizə orqanları” fənni üzrə metodik vəsait (praktikum)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 520
96 . İnzibati hüquq seminar və təcrübə dərsləri üçün praktikum

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 470
97 . İnzibati-prosessual hüquq praktikum (bakalavriat səviyyəsi üzrə)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 1281
98 . Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ Mühazirə mətnləri (dərs vəsaiti)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 1985
99 . Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ praktikum (tədris-metodiki vəsait)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 654
100 . Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərin cinayət-hüquqi, cinayət-prosessual və kriminalistik problemləri

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 355
101 . Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis

Müəllif : Amir Aliyev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 646
102 . Mülki prosesdə apellyasiya icraatı

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 459
103 . Azərbaycanın müstəqil hüquqi dövlət quruculuğunda Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 386
104 . Qan və onun komponentlərinin donorluğu hüquqi aspektdə

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 392
105 . Özünü öldürmə həddinə çatdırmağa görə cinayət məsuliyyəti

Müəllif : Günay Əliyeva
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 419
106 . Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinin hüquqi statusu

Müəllif : Emin Dadaşov
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 448
107 . Ailəlogiya

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 975
108 . Ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə əməllərinin cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektləri (Monoqrafiya)

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 923
110 . Реализация гласности при осуществлении правосудия

Müəllif : Нигяр Гусейнова
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 422
117 . Qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı və ləğvi

Müəllif : MG Consulting
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 479
121 . Azərbaycanda qadın hüquqları və azadlıqları (konstitusiya və beynəlxalq hüquqi təhlil)

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 616
123 . Beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulmasına görə dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi məsuliyyəti

Müəllif : Araz Abdullasoy
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 322
124 . Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllif : Araz Abdullasoy
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 401
126 . Azərbaycan ailə institutunun konstitusiya hüquqi statusu: kompleks təhlil

Müəllif : Səidə Həsənzadə
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 760
131 . The role of criminal procedure legislation in the effective fight against crime

Müəllif : Gadirov A.
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 419
132 . Yaşamaq hüququnun müdafiəsi: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının müddəaları kontekstində

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 665
133 . Türkdilli dövlətlərin Konstitusiyalarında yaşamaq hüququnun təminatı

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 411
136 . Cinayətkarın şəxsiyyətinin kriminoloji xarakteristikası

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 135
137 . Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin qanunvericilik fəaliyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 378
138 . İnsan alveri cinayətinin anlayışı və qanunvericilikdə təsbiti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 448
139 . İnsan alveri cinayətinin hüquqi və sosial mahiyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 396
141 . İnsan alveri cinayətinin obyektiv əlamətlərə görə təhlili

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 401
142 . Cinayət məsuliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 511
144 . İnsan alveri cinayətlərinin tövsifi: məsuliyyəti ağirlaşdıran hallar kontekstində

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 509
145 . İnsan alveri cinayət tərkibinin subyektiv əlamətləri

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 579
150 . Milli cinayət qanunvericiliyində ekoloji cinayətlər: inkişaf tarixi və müasir vəziyyət

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 343
151 . Ekoloji cinayətlərin ictimai təhlükəliliyi və hüquqi mahiyyəti

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 435
152 . Переосмысление проблем федерализма

Müəllif : У.Ю. М а м е д о в
Nəşr tarixi : 1997
Yüklənmə sayı : 359
153 . Legal regulation of human trafficking: in the context of international and national law

Müəllif : Sevinj Usub Huseynova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 130
154 . Azərbaycan - YUNESKO: İnsan Hüquqlarına Əsaslanan Tərəfdaşlıq

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) professor Elmira Süleymanova
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 392
155 . Elmi-texniki tәrәqqi, süni intellekt vә hüquq (Monoqrafiya)

Müəllif : Zamiq Aslanov
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 487
157 . “Süni intellekt və robot texnikası insan hüquqları kontekstində” (elmi məqalələr toplusu)

Müəllif : AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 721
158 . Tibb Hüququ

Müəllif : Aytən Mustafazadə, Zamiq Aslanov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 874
161 . Azərbaycanda Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının hesabatlılığına dair BƏLƏDÇİ

Müəllif : Məhəmməd Quluzadə
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 439
162 . İctimai şuraların fəaliyyətinə dair BƏLƏDÇİ

Müəllif : Əliməmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun sədri , Rəna Səfərəliyeva, ekspert
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 440
163 . Azərbaycanda QKT-lərin gəlirlərinin tənzimlənməsi

Müəllif : Quluzadə Məhəmməd, Qasımov Azər, Rzayev Emin
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 639
164 . Jurnalistikaya yeni başlayanlar üçün bələdçi

Müəllif : Ələsgər Məmmədli
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 504
167 . International legal settlement of the conflicts as the factor in global security threats countermeasures

Müəllif : Muradova Vusala Khagani gizi
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 429
174 . Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları (elmi-nəzəri, hüquq əsasları və təcrübi aspektləri)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Bakı Dövlət Universiteti, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Milli Elmlər Akademiyasının “Hüquq və İnsan Haqları” İnstitutu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 2037
180 . Juridical framework of implementation of un conventions on biological diversity (CBD) in Azerbaijan Republic

Müəllif : T. I. Huseynov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 465
182 . Cinayət Hüququ (dövlət imtahan suallarının şərhi) Dərs vəsaiti

Müəllif : Ş.T.Səmədova, M.N.Bayramova, S.N.Rzayeva, A.T.Musayeva, K.O.Nəzərova.
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 452
185 . İnsan hüquqları, əqli mülkiyyət və informasiya: qarşılıqlı hüquqi əlaqələr. (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Əmir Əliyev, Qulu Novruzov, Gülnaz Rzayeva,Azər Səfərov, Şahin Məmmədrzalı
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 755
187 . Уголовное право Азербайджанской Республики (Учебник) том II

Müəllif : Самедова Ш.Т.
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 3053
188 . Azərbaycan məcburi köçkünlərinin pozulmuş hüquqlarına dair kompleks beynəlxalq HESABAT

Müəllif : Bakı Dövlət Universiteti
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 573
189 . Уголовное право Азербайджанской Республики (Учебник) том I

Müəllif : Самедова Ш.Т.
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 483
190 . 21 iyul 2020-ci il tarixdə Los-Ancelesdə (ABŞ) ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən nifrət cinayətinə dair HESABAT

Müəllif : Əmir Əliyev, Məhəmməd Quluzadə, Leonard Hummer, Revol Valeyev, İlyas Doğan, Leonid Timçenko, Cavid Qədirov, Turqay Hüseynov,Cavid Abdullazadə, Əliməmməd Nuriyev,
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 347
192 . Süni intellekt, insan hüquqları və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi (Dərslik)

Müəllif : Gülnaz Rzayeva, Aytəkin İbrahimova.
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 1036
193 . Cinayətlərin kateqoriyaları (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Şəhla Səmədova
Nəşr tarixi : 2007
Yüklənmə sayı : 1044
194 . Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər. (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Hicran Hüseynova, Əmir Əliyev, Pərvanə Bayramova, Əliməmməd Nuriyev, Elgün Səfərov, Aydın Səfixanlı, Qulamhüseyn Əlibəyli.
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 622
195 . Sosial iş bacarıqları

Müəllif : “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 725
197 . Dövlət satınalmalarında şəffaflığın artırılması TƏDQİQAT HESABATI

Müəllif : “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 532
199 . Cinayət-prosessual qanunvericiliyinin kolliziyaları və onların aradan qaldırılması yolları

Müəllif : Cavanşir Süleymanov
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 625
200 . Vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi

Müəllif : Müəlliflik hüququ ŞA təşkilatına aiddir
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 346
204 . Human rihghts: nature and constituents

Müəllif : .
Nəşr tarixi : .
Yüklənmə sayı : 1525
205 . Müraciətlərin verilməsi və baxılması qaydaları

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf’ İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 619
206 . QHT-lərin KİV və sosial şəbəkələrdə işləmək bacarıqlarının artırılması

Müəllif : V. ƏLİBƏYOV
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 361
207 . Məişət zorakılığı hallarının mediada işıqlandırılması

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 375
208 . Pis rəftar: Ona məruz qaldıqda nə etməli? (məlumat kitabçası)

Müəllif : Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı Ofisi
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 399
210 . “Azərbaycanda dövlət satınalmaları sisteminin təkmilləşdirilməsi” layihəsi TƏDQİQAT HESABATI

Müəllif : “Şəffaflıq Azərbaycan” tərəfindən hazırlanıb.
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 660
211 . Seçki hüququ və onun hüquqi müdafiəsinə dair praktik vəsait

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf" İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 624
212 . Seçki şikayətlərinin verilməsi qaydaları

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 445
213 . Sosial hüquqların hüquqi müdafiəsi

Müəllif : “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 560
214 . Əmək Müqaviləsi

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 719
215 . Xidmət müqaviləsi

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 597
216 . Könüllü fəaliyyət haqqında müqavilə

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 669
217 . Qiymətlərin razılaşdırılması protokolu

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 1049
218 . Təhvil- təslim aktı

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 679
219 . Hakimin stolüstü kitabı

Müəllif : Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 463
220 . Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşının insan hüquqlarına dair məlumat kitabı

Müəllif : Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 774
221 . Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair normativ hüquqi aktIar

Müəllif :
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 400
222 . "Ödənişsiz hüquqi yardım" qanun layihəsinin əsaslandırılmasına dair KONSEPSİYA SƏNƏDİ

Müəllif : Azərbaycanda hüquqi yardım institutunun təşviqi" Layihəsi üzrə İşçi Qrup
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 468
223 . İnsan hüquq və azadlıqlarının məhkəmə müdafiəsi

Müəllif : Sevinc Hüseynova
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 491
224 . Gender Bərabərliyi

Müəllif : Səfərov Elgün, Səfərova Nigar
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 910
226 . Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər

Müəllif : Hicran Hüseynova, Əmir Əliyev, Pərvanə Bayramova, Əliməmməd Nuriyev, Elgün Səfərov, Aydın Səfixanlı, Qulamhüseyn Əlibəyli
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 334
227 . “Media və gender bərabərliyi” Azərbaycanda xəbər istehsalçıları üçün BƏLƏDÇİ

Müəllif : Müşfiq Ələsgərli, Dr Yelena Surcilija Milojevic
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 403
228 . Sosial müdafiəyə insan hüquqları yanaşması

Müəllif : Maqdalena Sepúlveda və Karli Nist
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 405
229 . Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları (Dərs vəsaiti)

Müəllif : Fərhad Mehdiyev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 857
230 . Avropa Hüququ (DƏRSLİK)

Müəllif : Əliyev Əmir, Əliyev Etibar, Məhərrəmov Anar, Məmmədov Əlizadə, Hüseynova Fatimə,
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 545
231 . Beynəlxalq hüquq: anlayışı, hüquq doktrinası və tədris kursu

Müəllif : Etibar Əliyev
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 359
232 . Azerbaijan Country Gender Assessment

Müəllif : Asian Development Bank
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 458
233 . Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik və dövlət siyasətinin gender aspektinin qiymətləndirilməsi üzrə HESABAT

Müəllif : Xalisə Şahverdiyeva, Günel Mehdiyeva, Taliyə İbrahimova,
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 384
235 . Məişət zorakılığı və onunla mübarizə

Müəllif : BMT-nin Əhali Fondu
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 349
237 . Həssas qruplara sosial hüquqlar üzrə hüquqi yardım BƏLƏDÇİ

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 355
238 . Обзор судебных систем стран Центральной Азии

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 600
239 . СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ ЕВРАЗИЯ

Müəllif : Баланюк Л. Л. (Украина), Белялова А. М. (Россия), Василевич Г. А. (Беларусь), Василевич С. Г. (Беларусь), Гурбанов Р. А. (Азербайджан), Денисов И. С. (Россия), Жигулич В. С. (Беларусь), Курбанов Р. А. (Россия), Свечникова Н. В. (Россия), Хабриева Т. Я. (Россия), Шведкова О. В. (Россия).
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 445
240 . СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Müəllif : Аллалыев Р. М. (Россия), Белялова А. М. (Россия), Бюлер Ж. (Швейцария), Гурбанов Р. А. (Азербайджан), Денисов И. С. (Россия), Кресс С. (Германия), Курбанов Р. А. (Россия), Манке К. (Германия), Моисеев А. М. (Россия), Налетов К. И. (Россия), Пейшер Ф. (Швейцария), Симаитис Р. (Литва), Става Г. (Австрия), Тюрин И. В. (Россия), Фабри М. (Италия), Хабриева Т. Я. (Россия),Черенкова В. С. (Россия), Чувахин П. И. (Россия), Шведкова О. В. (Россия).
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 586
241 . СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЕВРОПЫ И ЕВРАЗИИ ЗАПАДНАЯ И СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Müəllif : Аллалыев Р. М. (Россия), Белялова А. М. (Россия), Бюлер Ж. (Швейцария), Гурбанов Р. А. (Азербайджан), Денисов И. С. (Россия), Кресс С. (Германия), Курбанов Р. А. (Россия), Манке К. (Германия), Моисеев А. М. (Россия), Налетов К. И. (Россия), Пейшер Ф. (Швейцария), Симаитис Р. (Литва), Става Г. (Австрия), Тюрин И. В. (Россия), Фабри М. (Италия), Хабриева Т. Я. (Россия),Черенкова В. С. (Россия), Чувахин П. И. (Россия), Шведкова О. В. (Россия).
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 421
242 . Özəl sektorda anti-korrupsiya standartları

Müəllif : Kamil Kamilli
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 295
243 . Vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 302
244 . BMT-nin Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplərinə ümumi baxış

Müəllif : Ombudsman Aparatı
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 344
245 . Armenia’s Ethnic Cleansing and Other War Crimes in the Azerbaijani Territories: BASHLIBEL MASSACRE REPORT

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 313
246 . Gender əsaslı zorakılıq qurbanlarına hüquqi yardım: milli və beynəlxalq müdafiə mexanizmləri

Müəllif : Xalisə Şahverdiyeva, Aytən Mirzəzadə, Aysel Əhmədova, Günay Cəfərli,
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 317
247 . Dövlət qulluğu vəzifələrinə müsabiqə yolu ilə qəbul

Müəllif : Süleymanov Qubad
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 314
248 . MEDİASİYA mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli üsulu kimi

Müəllif : Natiq Abdullayev
Nəşr tarixi : 2009
Yüklənmə sayı : 334
250 . Qadın hüquqları üzrə BƏLƏDÇİ

Müəllif : Şəlalə Vəliyeva, Nərmin Kərimbəyova, Günel Quliyeva, Günel İsmixanova, Nigar Hüseynova, Arif Niftiyev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 311
251 . İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Kommentariya

Müəllif : Səyyad Kərimov, Günəş Vəliyeva
Nəşr tarixi : 2006
Yüklənmə sayı : 426
252 . Beynəlxalq mülki proses

Müəllif : Vəfaddin İbayev
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 290
253 . Dövlət qulluğu üzrə qanunvericilik

Müəllif : Əsgərli Seymur
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 318
254 . Dövlət ərazi quruluşunun hüquqi tənzimlənməsi problemləri

Müəllif : Hüseynov Sahil
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 351
255 . Dövlət qulluğu sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi təminatları

Müəllif : Məmmədov Oruc
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 353
260 . Ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ üzrә mәlumat kitabı

Müəllif : Fundamental Hüquqlar haqqında Avropa İttifaqı Agentliyi, 2010 Avropa Şurası, 2010.
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 260
261 . Azərbaycanda özəl sektorda qadınlar: İmkanlar və çətinliklər

Müəllif : Aysel Vəzirova
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 279
262 . Azərbaycan Hüquq Jurnalı №2 (2022)

Müəllif : Baş redaktor: h.e.d., professor Ə.İ.Əliyev - Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 596
263 . İnsan hüquqları müdafiəçiləri: İnsan hüquqlarını qorumaq hüququnu müdafiə etmək

Müəllif : Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığıdır
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 423
264 . Гражданское право ТОМ I

Müəllif : Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 322
265 . Гражданское право TOM II

Müəllif : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 156
266 . İctimai siyasət tədqiqatçıları üçün bələdçi

Müəllif : Anar Vəliyev
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 430
268 . Qərbi Azərbaycandan deportasiya. İmirlidə məskunlaşma

Müəllif : Vəkilov Səməd
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 402
269 . Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqqları

Müəllif : İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 360
270 . Beynəlxalq insan hüquqları hüququnun implementasiyası və tətbiqi sistemləri: orqanlar və mexanizmlər

Müəllif : Makili Əliyev Kamal
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 321
271 . Vətəndaş cəmiyyəti üçün praktik bələdçi

Müəllif : Birləşmiş Millətlər Təşkilanın İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 443
272 . BMT-nin ölkə üzrə illik hesabatı 2022

Müəllif : Birləşmiş Millətlər Təşkilanın İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 291
273 . GƏLƏCƏYƏ APARAN YOL: Azərbaycanda süni intellekt, Məlumatların mühafizəsi və yeni texnologiyalara baxış

Müəllif : Dr. Vircini Martins de Nobreqa
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 293
275 . Dindirmənin bəzi taktiki üsulları

Müəllif : Yəhya Abdullalı
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 895
276 . Elektron səsvermə: konseptual, hüquqi və praktiki aspektlər

Müəllif : İ.Əliyev, G.Ələsgərova, N.İbrahimli, G.Abasova, A.Arifli
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 379
278 . Nəzəriyyədə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər

Müəllif : Romella Güləli̇yeva
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 424
280 . Seçki hüququ

Müəllif : Aytәn Mustafazadә, Zamiq Aslanov
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 834
281 . Mülki Məcəllə: suallar və cavablar (metodik vəsait)

Müəllif : Asif Qədirov
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 1632
282 . Media və hüquqi maarifləndirmə

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişaf Agentliyinin birgə layihəsi
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 278
283 . The philosophy of crime and punishment

Müəllif : Ilham Ragimov
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 189
284 . Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi

Müəllif : İlham Rəhimov
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 230
285 . Ölməz ölüm cəzası

Müəllif : İlham Rəhimov
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 271
286 . Бессмертная cмертная казнь

Müəllif : И.М. Рагимов
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 297
287 . Религия и наказани

Müəllif : И.М. Рагимов
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 558
288 . Философия преступления и наказания

Müəllif : И. М. Рагимов
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 883
289 . Преступление и наказание в мировых религиях

Müəllif : И. М. Рагимов
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 385
290 . Преступность и наказание

Müəllif : И. М. Рагимов
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 647
291 . О нравственности наказания

Müəllif : И.М. Рагимов
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 334
292 . Теория судебного прогнозирования

Müəllif : И.М. Рагимов
Nəşr tarixi : 1987
Yüklənmə sayı : 210
293 . Философия наказания и проблемы его назначения

Müəllif : И.М. Рагимов
Nəşr tarixi : 1998
Yüklənmə sayı : 207
294 . Uşaqların hüquqlarının cinayət, inzibati və mülki instansiyalarda müdafiəsində vəkilin fəaliyyətinə dair təlimat

Müəllif : vəkil Rafiq Alışov və UNİCEF-in ekspertləri
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 289
295 . Müasir hüquq sistemləri

Müəllif : Rahib Əkbərov
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 218
296 . İnzibati hüquq - Ali təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti

Müəllif : Fərhad Mehdiyev
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 316
297 . Mülki hüquq münasibətləri

Müəllif : Vüqar Sərdarov
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 264
298 . Birlikdə gender stereotipləri və gender əsaslı zorakılığa qarşı: Atalıq proqramları üzrə məcmuə

Müəllif : Karine Lepillez, aparıcı gender müşaviri, Inclusive Societies (İnklüziv Cəmiyyətlər) Tədqiqat işinə Corctaun Universitetinin bakalavriat pilləsinin tələbəsi Meysi Uustal
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 223
299 . “XXI əsrdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 308
300 . "XXI əsrdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar" mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları

Müəllif : Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 215
301 . "XXI əsrdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində müasir nəzəri və praktiki yanaşmalar" mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları 2021

Müəllif : Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 144
302 . Konstitusiya gününə həsr olunmuş “Hüquqi dövlətin əsasları” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları

Müəllif : Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 201
303 . Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının 2023-cü il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 241
304 . Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2023-cü il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 240
305 . Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının 2023-cü il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 214
306 . Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 2023-cü il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 239
307 . Mülki prosesdə tətbiq ediləcək hüququn tapılması

Müəllif : Thomas Herrmann
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 218
308 . Hüquq və mən : Məktəblilər üçün qanunlar və məhkəmələr haqqında bələdçi

Müəllif : Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzi İctimai Birliyi
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 215
309 . Aday memur hazırlayıcı eğitimi - İdare Hukuku ders notu

Müəllif : T.C Adalet Bakanlığı
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 582
310 . Jurnalistika və Beynəlxalq Humanitar Hüquq - Dərslik

Müəllif : İlham Mazanlı
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 239
311 . Azərbaycanda qadınlar və kişilər

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 273
312 . Women and men in Azerbaijan

Müəllif : State Statistical Committee Of The Republic Of Azerbaijan
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 193
313 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №20 (2021)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 225
314 . Vəkillərin davranış qaydaları haqqında əsasnamə

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 431
315 . Vəkil orderi və ondan istifadə qaydası haqqında əsasnamə

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 309
316 . Dövlət İdarəetməsi: Nəzəriyyə və praktika

Müəllif : Əli Rzayev
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 323
317 . Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının media qanunvericiliyi - Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti

Müəllif : Səyyad Məcidli
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 269
318 . Ekologiya hüququ: xüsusi hissə

Müəllif : Daşqın M. Qənbərov, Əbülfəz İ. Hüseynov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 263
319 . Münaqişənin təsirinə məruz qalan mühitdə bizneslər tərəfindən insan hüquqları üzrə dərin ekspertiza - Bələdçi

Müəllif : Jerald Paçu, Sinişa Milatoviç, BMTİP
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 212
320 . Vergi hüququ və hüquq münasibətləri

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, İmrəli Məmmədli
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 260
321 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri- Elmi Hüquq Jurnalı №1 2023

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 229
322 . İnternet hüququ və etikası

Müəllif : Səyyad Məcidli
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 234
323 . İnsan hüquqları

Müəllif : Əmir Əliyev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 223
324 . Gender bərabərliyi - Maarifləndirici kitabça

Müəllif : Günel Mehdiyeva
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 226
325 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2022

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 172
326 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2022

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 175
327 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2022

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 181
328 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2023

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 161
329 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2023

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 163
330 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalı - Xüsusi buraxılış 2023

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 176
331 . İnzibati Hüquq - Praktikum

Müəllif : Polis Akademıyası
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 203
332 . İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq hüquq normalarının realizəsinin dövlətdaxili təminat mexanizmləri

Müəllif : Sübhan Əliyev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 171
333 . Müasir hüquq sisteminin formalaşmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideyaları

Müəllif : Mübariz Əkbərov
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 144
334 . Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ : Təlim materialları toplusu

Müəllif : Məlumat yoxdur !
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 170
336 . Jurnalist Etikası : Dərs vəsaiti

Müəllif : Vüqar Zifəroğlu. Vəfa İsgəndərova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 168
337 . The Right of Actio Popularis before International Courts and Tribunals

Müəllif : Farid Turab Ahmadov
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 178
338 . Daxili İşlər Orqanlarında Təhqiqat

Müəllif : Polis Akademiyası : Əliyev Nazim, Kərimov Şöhlət, Ağayev Səyyad
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 172
339 . İnzibati Hüquq dərslik

Müəllif : Rafiq Nəcəfquliyev (Polis Akademiyası)
Nəşr tarixi : 2024
Yüklənmə sayı : 161
340 . Beynəlxalq Təhlükəsizlik Hüququ

Müəllif : Polis Akademiyasi: Cəmşid Quliyev
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 197
341 . İnzibati Hüquq - Seminar və təcrübə dərsləri üçün Praktikum

Müəllif : Rafiq Nəcəfquliyev (Polis Akademiyasi)
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 166
342 . İnzibati-Prosessual Hüquq : Praktikum

Müəllif : Rafiq Nəcəfquliyev (Polis Akademiyasi)
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 163
344 . Biometrik məlumatların informasiya təhlükəsizliyi və onlardan istifadə qaydaları - Azərbaycan Hüquq Jurnalı №2

Müəllif : Aytəkin İbrahimova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 136
345 . Beynəlxalq tibb hüququnun predmeti və metodu - Azərbaycan Hüquq Jurnalı №2

Müəllif : Fatimə Hüseynova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 97
346 . Xəzər dənizinin “hüquqi” statusu və milli təhlükəsizlik problemləri - Azərbaycan Hüquq Jurnalı №2

Müəllif : Əfsər Sadıqov
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 104
348 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri jurnalı №2 (2023)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 95
349 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №3 (2023)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 90
350 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №4 (2023)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 99
351 . Azərbaycan Hüquq Jurnalı №1 (2024)

Müəllif : Baş redaktor: h.e.d., professor Ə.İ.Əliyev - Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi
Nəşr tarixi : 2024
Yüklənmə sayı : 127
352 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 99
357 . Qanun jurnalı (1 Mart 2024)

Müəllif : Şahbaz Xuduoğlu, Fəxrəddin Ağazadə, Anar Əliyev
Nəşr tarixi : 2024
Yüklənmə sayı : 193
358 . Qanunçuluq Jurnalı №1 (2021)

Müəllif : Fikrət Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 111
359 . International Law And Integration Problems (Scientific-Analytical Journal) №1 2023 - "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri" jurnalı

Müəllif : R.F.Məmmədov, Bakı Dövlət Universiteti
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 128
360 . International Law And Integration Problems (Scientific-Analytical Journal) №2 2023 - "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri" jurnalı

Müəllif : R.F.Məmmədov, Bakı Dövlət Universiteti
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 127
361 . Elmi məcmuələr Jurnalı Cild 25 №1 2023

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev Prorektor, elmi katib Xəqani Abdullayev - Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 107
362 . Elmi məcmuələr Jurnalı Cild 25 №2 2023

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev Prorektor, elmi katib Xəqani Abdullayev - Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 98
363 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №3 2023

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 90
364 . "Sosial elmlər" jurnalı №1 2023

Müəllif : Nərgiz Axundova, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 93
365 . "Sosial elmlər" jurnalı №2 2023

Müəllif : Müəllif : Nərgiz Axundova, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 87
366 . Mirasda məcburi payın tamamlanması - Azərbaycan Vəkili Jurnalı XX (2021)

Müəllif : Həmid Əhmədov - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 79
367 . Beynəlxalq Praktikada Mediasiya Prosesinin Mərhələləri Və Keyfiyyətin Artırılması Üçün Təkliflər - Azərbaycan Vəkili Jurnalı XX (2021)

Müəllif : Vüsalə Muradova - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 70
368 . Məhkəmə-Hüquq Şurasının Normativ Xarakterli Qərarları - Qanun jurnalı (1 Mart 2024)

Müəllif : Turabova Sümbül Faiq qızı - Bakı Dövlət Universitetinin Hüqüq fakültəsinin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasının müəllimi və doktorantı
Nəşr tarixi : 2024
Yüklənmə sayı : 103
369 . İran İslam Respublikası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının sərhəd təhlükəsizliyinə təhdidlər - Qanun jurnalı (1 Mart 2024)

Müəllif : Musayev Hafiz Məhərrəm oğlu - Hüquq Üzrə Fəlsəfə Doktoru
Nəşr tarixi : 2024
Yüklənmə sayı : 79
370 . Qarabağ müharibəsində informasiya təhlükəsizliyi məsələləri - Sosial elmlər jurnalı №1 (2023)

Müəllif : Elşad Həsənli AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 94
371 . Sokrat üç filosofun təqdimatında - Sosial elmlər jurnalı №1 (2023)

Müəllif : Ələddin Məlikov - AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 99
372 . Modern cəmiyyətdə bilik, kommunikasia və dialoq problemi: müharibə və sosial ziddiyyətlər - Sosial elmlər jurnalı №1 (2023)

Müəllif : Şölət Zeynalov - AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Davamlı inkişafın fəlsəfəsi və sosiologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 85
373 . Qədim roma xüsusi hüququnun əsas mənbələri - "Elmi məcmuələr" jurnalı №2 2023

Müəllif : Qocayev E.A
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 154
379 . Hüquq sahəsində məqalə dərc edən jurnallara dair monitorinq hesabatı

Müəllif : Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs
Nəşr tarixi : 2024
Yüklənmə sayı : 135
380 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №18 (2019)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 90
381 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 145
382 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №16 (2018)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 129
383 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №15 (2018)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 196
384 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №14 (2017)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 141
385 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №13 (2017)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 115
386 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №12 (2017)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 143
387 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №11 (2016)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 90
388 . Miqrasiya üzrə dərslik

Müəllif : Anne Herm, Aygül Abbaszadə, Azər Allahverənov, Fuad Çıraqov, Könül Cəfərova, Lamiyə Rzayeva-Əhmədli, Mixael Şpindeleqqer, Martin Hofman, Mişel Poulayn, Nərgiz Üzeyir-Hacıyeva, Olqa Qulina, Violeta Vaqner, Ülvi Əliyev.
Nəşr tarixi : 2024
Yüklənmə sayı : 127
389 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №10 (2016)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 95
390 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №9 (2016)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 275
391 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №8 (2016)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 151
392 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №7 (2015)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 144
393 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №6 (2015)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 115
394 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №5 (2014)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 234
395 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №4 (2014)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 109
396 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №3 (2014)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 254
397 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 92
398 . Azərbaycan Vəkili Jurnalı №1 (2013)

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 100
399 . Qanunçuluq Jurnalı №2 (2021)

Müəllif : Fikrət Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 108
400 . Qanunçuluq Jurnalı №3 (2021)

Müəllif : Fikrət Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 86
401 . “Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə” jurnalının Ulu Öndərə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı №2 2023

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 111
402 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №4 2022

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 88
403 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №3 2021

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 92
404 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №2 2020

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 86
405 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №1 2020

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 105
406 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №4 2019

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 88
407 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №2 2019

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 95
408 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №4 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 105
409 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №3 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 79
410 . "Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə" jurnalı №4 2016

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 78
411 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №4 (2022)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 98
412 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №3 (2022)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 76
413 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №2 (2022)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 90
414 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2022)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 55
415 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №4 (2021)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 105
416 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №3 (2021)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 100
417 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №2 (2021)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 96
418 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2021)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 78
419 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №4 (2020)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 139
420 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №3 (2020)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 98
421 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №2 (2020)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 104
422 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2020)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 86
423 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №4 (2019)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 87
424 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №3 (2019)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 91
425 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №2 (2019)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 91
426 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2019)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 96
427 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2017)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 93
428 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1-2 (2016)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 89
429 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №2-3 (2014)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 98
430 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2014)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 98
431 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №4 (2013)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 90
432 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №3 (2013)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 81
433 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 100
434 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2013)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 130
435 . Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Elmi Hüquq Jurnalı №1 (2012)

Müəllif : Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 102
436 . Beynəlxalq hava hüququnda kabotaj azadlıqların nəzəri və praktiki əsasları

Müəllif : İ.O.Quliyev, Z.Z.Xəlilov
Nəşr tarixi : Məlumat yoxdur !
Yüklənmə sayı : 106
437 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 13 №1 2011

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 82
438 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 13 №3 2011

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 76
439 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 13 №4 2011

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2011
Yüklənmə sayı : 71
440 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 14 №1 2012

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 79
441 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 14 №2 2012

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 79
442 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 14 №3 2012

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 74
443 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 14 №4 2012

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2012
Yüklənmə sayı : 80
444 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 15 №1 2013

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 83
445 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 15 №2 2013

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 73
446 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 15 №3 2013

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 81
447 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 15 №4 2013

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 71
448 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 16 №1 2014

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 80
449 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 16 №2 2014

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 85
450 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 16 №3 2014

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 75
451 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 16 №4 2014

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 75
452 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 17 №1 2015

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 81
453 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 17 №2 2015

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 73
454 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 17 №3 2015

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 71
455 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 17 №4 2015

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 81
456 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 18 №1 2016

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 84
457 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 18 №2 2016

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 70
458 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 18 №3 2016

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 67
459 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 18 №4 2016

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 62
460 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2021

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 75
461 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2021

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 69
462 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2021

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 78
463 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2021

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 77
464 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2020

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 84
465 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2020

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 75
466 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2020

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 74
467 . Emi Məcmuələr Jurnalı Cild 19 №1 2017

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 70
468 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2020

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 63
469 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2019

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 69
470 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2019

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 69
471 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2019

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 64
472 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2019

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 63
473 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 19 №2 2017

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 64
474 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 19 №3 2017

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 82
475 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 19 №4 2017

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 70
476 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 20 №1 2018

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 65
477 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 20 №2 2018

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 69
478 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 57
479 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalı Xüsusi Buraxılış 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 70
480 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 20 №3 2018

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 66
481 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 76
482 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 59
483 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 20 №4 2018

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 73
484 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalı Xüsusi Buraxılış H.Əliyev 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 67
485 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2018

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 63
486 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №1 2019

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 77
487 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №2 2019

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 67
488 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №3 2019

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 57
489 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №4 2019

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 72
490 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2017

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 69
491 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2017

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 59
492 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2017

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 61
493 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2017

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 63
494 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 22 №3-4 2020

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 62
495 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2016

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 59
496 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2016

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 65
497 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2016

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 54
498 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 23 №1 2021

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 67
499 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2016

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2016
Yüklənmə sayı : 69
500 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 23 №2 2021

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 68
501 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 23 №3 2021

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 60
502 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2015

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 65
503 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2015

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 67
504 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2015

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 69
505 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2015

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2015
Yüklənmə sayı : 57
506 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 23 №4 2021

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 63
507 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2014

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 79
508 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2014

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 64
509 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2014

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 65
510 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2014

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 68
511 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №1 2022

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 67
512 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №2 2022

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 61
513 . Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №4 2022

Müəllif : Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 67
514 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 1-ci nömrəsi 2013

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 84
515 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 2-ci nömrəsi 2013

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 76
516 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalı Xüsusi buraxılış 2013

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 62
517 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 3-cü nömrəsi 2013

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 59
518 . Azərbaycan Prokurorluğu Elmi-praktiki jurnalın 4-cü nömrəsi 2013

Müəllif : Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 66
524 . Criminal Liability of Artificial Intelligence and Robotics - International Law And Integration Problems (Scientific-Analytical Journal) №2 2023

Müəllif : Dr. Hisham Jadallah Mansour Shakhatreh
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 71
529 . Sosial elmlər jurnalı №1 2019

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 71
530 . Sosial elmlər jurnalı №2 2019

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 66
531 . Sosial elmlər jurnalı №1 2020

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 68
532 . Sosial elmlər jurnalı №2 2020

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 83
533 . Sosial elmlər jurnalı №1 2021

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 69
534 . Sosial elmlər jurnalı №2 2021

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 77
535 . Sosial elmlər jurnalı №1 2022

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 70
536 . Sosial elmlər jurnalı №2 2022

Müəllif : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Baş Redaktor Nərgiz Axundova
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 63
537 . Elmi məcmuələr Jurnalı Cild 25 №3 2023

Müəllif : Baş redaktor f.-r.e.d., akademik A.M. Paşayev
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 68
538 . Cinayət mühakimə icraatında qeyri - ənənəvi üsulların tətbiqinin bəzi problemləri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 2022 №4

Müəllif : Kərimov Ş.M., Mirzəyev A.A. Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 71
539 . Hüquqi fenomen kimi qanunun meydana gəlməsi - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №4 2022

Müəllif : Qurbanov H.S. AMEA Azad Həmkarlar İttifaqı
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 74
540 . Cinayət prosesində sübutların təsnifatı və əsas xüsusiyyətləri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №4 2022

Müəllif : Feyzullayeva L.N. Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 72
541 . Cinayətkarlıqla mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq- Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №4 2022

Müəllif : Quliyeva N.İ. Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 69
542 . İctimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlərin tövsifedici əlamətləri- Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №2 2022

Müəllif : Həsənov E.H., Kərimov Ş.M. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 69
543 . Понятие, содержание и виды принципов в судопроизводстве - Научный журнал НАА Том 24 № 2

Müəllif : Гусейнова Н.Р. Институт Права и Прав человека НАН Азербайджана
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 66
544 . Греческая Досократическая Философия О Естественном Праве - Общественные Науки №1 2023

Müəllif : Лейла Алиева - доктор философии права Бакинский государственный университет Азербайджан
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 65
545 . Координация следователя с государственными и общественными организациями на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с бытовым насилием- Научный журнал НАА Том 24 № 1

Müəllif : Мовсумова Ф.Р. Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 62
547 . Yerli hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi problemləri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 24 №1 2022

Müəllif : Hüseynov S.Z. Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 59
551 . Muzdlulara təlim keçmə əməlinin hüquqi mahiyyəti - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 23 №4 2021

Müəllif : Kərimov Ş.M., Hüseynova A.B. Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı Biznes Universiteti
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 57
558 . Ekstremist xarakterli cinayətlərin istintaqı zamanı ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi xüsusiyyətləri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 23 №2 2021

Müəllif : Qurban T.A. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 57
559 . Azərbaycanda qanunvericilik hakimiyyətinin təşəkkülünün tarixi mərhələləri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 23 №1 2021

Müəllif : Rüstəmzadə A.X ., Həsənov E.E. Milli Aviasiya Akademiyası AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 57
560 . 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında maliyyə bazarlarına nəzarətin təşkilinin hüquqi əsasları - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 22 №3-4 2020

Müəllif : Rüstəmzadə A.X., Baxışov Ə.M. Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 64
561 . Beynəlxalq hüquqda iqtisadi sanksiyaların təsnifatı - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 22 №3-4 2020

Müəllif : Əliyev R.Z., Məmmədov C.R. AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 71
562 . Mülkiyyətin müdafiəsi və mülkiyyət hüququnun tanınması - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 22 №3-4 2020

Müəllif : Davudov D.R. Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 64
563 . Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində sosial təminat qanunvericiliyi haqqında - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 № 4 2019

Müəllif : E.F. BaxĢəliyev, AMEA İnsan Haqları və Hüquq İnstitutu
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 70
564 . İstintaq hərəkətlərində mütəxəssisin iştirakı: bəzi taktiki, təşkilati və prosessual aspektlər - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 № 3 2019

Müəllif : Ş.M. Kərimov, A.S. Mikayılov, Milli Aiasiya Akademiyası Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 51
565 . Общая характеристика наказания за экономические преступления по законодательству Aзербайджанской республики - Научный журнал НАА Том 21 № 3

Müəllif : Н.К. Алиев, М.С. Кязимов, Национальная Академия Авиации Бакинский Государственный Университет
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 52
573 . Qanunyaratma prosesi - Sosial elmlər jurnalı №1 2022

Müəllif : Habil Qurbanov h.e.d
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 74
574 . Qanun dövlətin normativ-hüquqi sisteminin əsasıdır. - Sosial elmlər jurnalı №2 2022

Müəllif : Habil Qurbanov h.e.d
Nəşr tarixi : 2022
Yüklənmə sayı : 64
575 . Определение места права на получение правовой помощи в концепции происхождения прав и свобод человека и гражданина - Научный журнал НАА Том 21 № 2

Müəllif : А.Р. Багиров Коллегия адвокатов, Судебно-правовой Совет по отбору судей Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 44
576 . Некоторые проблемы предоставления права законодательной инициативы - Научный журнал НАА Том 21 № 2

Müəllif : С.Х. Мамедова Национальная Академия Авиации
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 46
577 . Azərbaycan Respublikasında hava məkanının hüquqi rejiminin nəzəri və praktiki problemləri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №2 2019

Müəllif : N.T. Nağıyev Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 65
578 . Beynəlxalq daşımaların anlayışı, predmeti və problemləri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №2 2019

Müəllif : Z.R. Abdullayev Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 75
579 . Azərbaycan Respublikasında müstəntiqin etikası - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №1 2019

Müəllif : S.A. Ağayev, İ.R. Mirzəyev, DİN-in Polis Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 81
580 . Korrupsiya cinayətlərinin tövsifində mövcud olan bəzi problemlər- Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №1 2019

Müəllif : A.A. Mirzəyev, Ş.M. Kərimov Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 72
581 . Multikulturalizmin təmin olunmasında dövlət orqanlarının rolu və yeri - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №1 2019

Müəllif : T.Ş. Şahbazov Bakı Dövlət Universiteti
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 85
582 . Hüquq elminin təşəkkülü və formalaşması - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №1 2019

Müəllif : Z.Ə. Məmmədov AMEA, Elm Tarixi İnstitutu
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 76
583 . Этика ненасилия как средство противодействия молодёжному экстремизму и насильственной преступности - Научный журнал НАА Том 21 № 1

Müəllif : Л.М. Колодкин Академия Управления Министерства Внутренних Дел России
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 57
584 . Правовое регулирование оказания бесплатной правовой помощи в украине: анализ с целью использования опыта в перспективном законодательстве Республики Азербайджан - Научный журнал НАА Том 21 № 1

Müəllif : А.Р. Багиров Коллегия адвокатов, Судебно-правовой совет по отбору судей Азербайджанской Республики
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 45
585 . Xarici ölkələrin qanunvericiliyində ekoloji cinayətlər - Elmi Məcmuələr Jurnalı Cild 21 №1 2019

Müəllif : A.E. Qasımov, Ş.Ə. Hüseynova Milli Aviasiya Akademiyası
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 73
586 . Nişan münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №20 (2021)

Müəllif : İntiqam Hacıyev - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 64
587 . DNT analizi şəxsi toxunulmazliq hüququnun pozuntusu kimi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №20 (2021)

Müəllif : Xalıq Dadaşzadə - Hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 65
588 . Qeyri dövlət müstəvidə korrupsiya ilə əlaqədar aparılan araşdırmalarda sübutetmə yükü - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Teymur Əliyev - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 65
589 . Vəkillik fəaliyyəti zamanı təcrübədə rastlaşılan problemlər - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №1 (2013)

Müəllif : Kamandar Nəsibov, Hüquq üzrə Fəlsəfə Doktoru, Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü, Vəkillər Kollegiyasının Fəxri Doktoru
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 80
590 . Beynəlxalq müqavilələrin Azərbaycanda tətbiqinin problemləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №1 (2013)

Müəllif : Turqay İ. Hüseynov Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 73
591 . Azərbaycan vəkilliyinin inkişaf tarixi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №1 (2013)

Müəllif : Şəhriyar İ. Əliyev Vəkillər Kollegiyasının üzvü, BDU¬nun Beynəlxalq Ümumi Hüquq kafedrasının dosenti, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 78
592 . Konstitusional təfsir və fərdi şikayətlər - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Xanlar Hacıyev İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin hakimi
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 75
593 . Cinayət-Prosessual qanunvericiliyin aktual məsələləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : İkram Şirinov Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin hakimi, Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 65
594 . Bəzən beynəlxalq praktikada vəkillər korrupsiya hallarının qurbanına çevrilirlər - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Anar Bağırov, Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin və Hakimlərin Seçki Komitəsinin üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 75
595 . Vergi məcəlləsinə edilən son dəyişikliklərdə hüquqi istiqamətdə əsas zəruri normaların izahı - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Sirac Piriyev - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 68
596 . ƏDV tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxtın müəyyən edilməsi qaydası - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Samir Hüseynzadə - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 66
597 . Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə halları, qaydası və məhrumetmənin hüquqi nəticələri nələrdir? - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Faiq Kazımov - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 8
598 . Mülki prosesdə hakimə etiraz ¬ hüquqi sülhü təhdid edən mərmi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Tomas Meltser Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) “Cənubi Qafqazda məhkəmə və hüquq islahatlarına dəstək” layihəsinin Azərbaycan üzrə koordinatoru
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 66
599 . Spirtli içkilər və cinayət - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Elşad Rəhimov - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 64
600 . Məhkəmə çıxışlarının sual doğuran cəhətləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Müzəffər Ağazadə Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünası, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 71
602 . Patent qanunverciliyinin (de lege ferenda) müqayisəli təhlili: patent müvəkkillərinin statusu, yetərsiz məsuliyyət və bəzi institusional məsələlər kontekstində - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Zəhra Nəzərova - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, dövlət hüququ ixtisasının 1‑ci kurs əyani magistrantı
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 67
603 . Vəkilin nüfuzu onun şəxsi, mənəvi və işgüzar keyfiyyətlərindən birbaşa asılıdır- Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Şahmar Məmmədov Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının və Vəkillərin İntizam Komissiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 67
604 . İnstitusionallaşmış beynəlxalq vəkilliyə qısa ekskurs - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Fariz Məmmədov, Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin beynəlxalq əlaqələr üzrə müşaviri, Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 93
605 . Müdafiəçinin cinayət icraatında iştirakının başlanğıc anı barədə - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №19 (2020)

Müəllif : Müzəffər Ağazadə - Əməkdar hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2020
Yüklənmə sayı : 74
606 . Qanunvericilik prizmasından istehlakçıların haqsız müqavilə şərtlərinə qarşı müdafiə mexanizmləri- Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Muğan Əliyev, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 54
608 . Əmək müqaviləsinin xitamı bəzi nəzəri aspektlər və təcrübə- Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Mehman Sultanov Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 60
609 . Müstəqil dövlətin güclü və nüfuzlu hüquqi müdafiə təsisatı - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №18 (2019)

Müəllif : Anar Bağırov - Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının sədri
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 64
610 . Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual məcəlləsinin 50-ci maddəsinin tətbiqi zamanı yaranan məsələlər- Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Nazlı Əhmədova, Azərabycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 82
611 . Azərbaycan vəkilliyi 100 il (1919¬2019) - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №18 (2019)

Müəllif : Akif Əlizadə - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 78
612 . Mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə təcrübəsinin bəzi problemləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №2 (2013)

Müəllif : Dünyamin Novruzov, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 59
613 . Almaniyada vəkillərin intizam məsuliyyəti: Oxşar və fərqli cəhətlər - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Şahmar Məmmədov - Vəkillərin İntizam Komissiyasının sədri, Hüquqi yardım və tədris mərkəzinin rəhbəri
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 52
614 . Kriptovalyuta ilə aparılan əməliyyatlar zamanı vergi cinayətləri ilə mübarizənin aktual problemləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Günay Cəfərli - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 59
615 . “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 84 1.1 maddəsinin tətbiqinin bəzi məsələləri haqqında - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Vüqar Quliyev - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 59
616 . Hüquqi yardım almaq hüququnun formalaşması və inkişaf tarixi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Hüseyn Əsgərov - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 70
617 . Avropa Birliyinin “Fərdi məlumatların qorunmasına dair ümumi qaydaları” (general data protectıon regulatıon) - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Zaur Allahverdizadə - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 50
618 . Mülki hüquq normasının zamana görə qüvvəsi mülki məcəllənin 178.6 cı maddəsi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Samir Hüseynzadə - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 62
619 . Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi prosesinin xüsusiyyətləri (ekstradisiya ilə müqayisəli təhlili) - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №17 (2019)

Müəllif : Elvin Quliyev - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2019
Yüklənmə sayı : 67
620 . Əməliyyat axtarış fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqlarının təminatı və pozulması halları - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №16 (2018)

Müəllif : Paşa Səfərov - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 61
621 . Müdafiəçi vəkil cinayət prosessual sübutetmənin subyekti kimi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №16 (2018)

Müəllif : İlhamə Həsənova - Vəkillər Kollegiyasının üzvü , Vəkillərin İntizam Komissiyasının sədr müavini
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 58
622 . Məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi cəza icra hüququnun müstəqil bir sahəsi kimi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №16 (2018)

Müəllif : Elvin Quliyev - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 70
623 . Lex Commissoria - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №16 (2018)

Müəllif : Pərvanə Qasımova - Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 65
624 . Yarımçıq Dekriminallaşdırma - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №16 (2018)

Müəllif : Müzəffər Ağazadə - Əməkdar hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 62
626 . Role of principle of party autonomy in arbitration - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №16 (2018)

Müəllif : Toghrul Guluzadeh - Master of Laws in Legal Sciences (LL.M), International Commecial Lawyer
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 53
627 . Hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №15 (2018)

Müəllif : Anar Əsədov - Vəkilliyə namizəd
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 55
629 . Cinayət məcəlləsinin 264‐cü maddəsi ilə bağlı mübahisəli məsələlər - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №15 (2018)

Müəllif : Müzəffər Ağazadə - Əməkdar hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2018
Yüklənmə sayı : 59
631 . Hüquqi yardımın peşəkarlar tərəfindən göstərilməsi zərurətdir - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №14 (2017)

Müəllif : Anar Bağırov - VKRH‐nin üzvü
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 53
634 . Apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin geri qaytarılma əsasları - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №14 (2017)

Müəllif : Pənah Məmmədov - Vəkil
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 75
635 . Yeni məcəllə, köhnə problemlər - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №14 (2017)

Müəllif : Müzəffər Ağazadə - Əməkdar hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 62
636 . Son amnistiya aktlarının fərqli xüsusiyyətləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №13 (2017)

Müəllif : Müzəffər Ağazadə - Əməkdar hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 65
637 . Məhkəmə presedenti hüququn mənbəyi kimi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №13 (2017)

Müəllif : Pənah Məmmədov - Vəkil
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 76
638 . Uşaqların təhsil hüququ və onun realizə şərtləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №13 (2017)

Müəllif : Nərmin Əmirova - Hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 71
639 . Dövlət orqanı vətəndaşlarla münasibətini dəqiq və aydın şəkildə müəyyən olunmuş qaydalar əsasinda qurmalıdır - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №3 (2014)

Müəllif : Nigar Rəsulbəyova, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 54
640 . Tibb işçilərinin hüquq və vəzifələri, həmin hüquqların müdafiə mexanizmləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №13 (2017)

Müəllif : İntiqam Hacıyev - Hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 71
641 . Vəkillik fəaliyyəti zamanı təcrübədə rastlaşılan problemlər (2‐ci yazı)- Azərbaycan Vəkili Jurnalı №3 (2014)

Müəllif : Kamandar Nəsibov, Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 67
642 . İbtidai istintaq mərhələsində vəkilin fəaliyyətinin ümumi əsasları - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №3 (2014)

Müəllif : Şəhriyar Əliyev, Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 66
643 . Cinayət prosesində sübutetmənin subyektləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №3 (2014)

Müəllif : Fariz Namazlı, Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 67
644 . Öhdəliklərin icrasının təminatı üsulu kimi ipoteka və sonrakı ipoteka - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №3 (2014)

Müəllif : Əli Məmmədov, Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 63
645 . Cinayət‐prosessual qanunvericiliyin “ağlabatan müddət” prizmasından təhlili - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №3 (2014)

Müəllif : Fərid Həsənov, Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 67
646 . Xuliqanlıq cinayətləri ilə bağlı bəzi məsələlər barədə - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №12 (2017)

Müəllif : Müzəffər Ağazadə - Əməkdar hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 65
648 . Azərbaycan cinayət prosesində de lege lata mənasında preyudisiya institutunun ədalətli məhkəmə araşdırması hüququna uyğunluğu məsələsi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №4 (2014)

Müəllif : Firuzə Abbasova Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət prosesi kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor. Zaur Əzimov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət quruculuğu və hüquq kafedrasının müəllimi, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 56
649 . Vəkilin nitq mədəniyyəti (hüquqi, fəlsəfi, sosial və bədii yanaşma) - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №12 (2017)

Müəllif : Paşa Səfərov - Vəkil
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 55
650 . Delikt və robotlar arasında hansı əlaqə var? - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №12 (2017)

Müəllif : Toğrul Quluzadə - Hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2017
Yüklənmə sayı : 8
651 . Beynəlxalq hüquq normalarının implementasiyasına dair milli qanunvericiliyin inkişaf tarixinin bəzi məsələləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №4 (2014)

Müəllif : Oktay Məhərrəmov, Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 58
652 . İnzibati hüquq yeni hüquq növü kimi- Azərbaycan Vəkili Jurnalı №4 (2014)

Müəllif : Aqil Layıcov Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 66
653 . Alman və Azərbaycan vərəsəlik hüququnun praktiki müqayisəsi - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №4 (2014)

Müəllif : Elvin Cəbrayılov Almaniyanın Vürtsburq Universitetinin hüquq üzrə magistrı
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 76
654 . Cinayət mühakimə icraatında məhkəmə araşdırmasının hədlərinin aktual məsələləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №5 (2014)

Müəllif : Əhməd Fərhadov Vəkillərin Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 59
655 . Cinayət prosessual qanunvericiliyin aktual məsələləri (II yazı) - residivə görə cəza təyin edilməsi barədə - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №5 (2014)

Müəllif : İkram Şirinov Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü, hakim
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 64
656 . Hüquq münasibətlərinin əlamətləri - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №5 (2014)

Müəllif : Azər Nağıyev Vəkillər Kollegiyasının üzvü
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 66
657 . Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263-1-ci maddəsinin tətbiqi problemləri: nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs kimdir? - Azərbaycan Vəkili Jurnalı №5 (2014)

Müəllif : Ərşad Hüseynov “Digesta” hüquq nəşriyyatının direktoru, hüquqşünas
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 10