Şöbələr

Hüquq və kadrlar şöbəsi

İnstitutun fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi aktların hazırlanmasını və ekspertizasının həyata keçirilməsini təmin edir; İnstitutun hüquqi və qanuni mənafelərinin müdafiəsini təmin edir; kadr işinin, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin təşkilini və təkmilləşdirilməsini təmin edir;

(012) 537-20-73/76 (dax.116)

Ətraflı

Maliyyə şöbəsi

2003-2007-ci illər üzrə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə təhsil alıb. 2007-ci ildə təhsilini Xəzər Universitetində “MBA in finance” üzrə davam etdirib.

(012) 537-20-73/76 (dax.130)

Ətraflı

Hüquqi tədqiqat şöbəsi

Hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə, o cümlədən insan hüquq və azadlıqları sahəsində fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat və araşdırmalar aparır və elmi-praktiki tövsiyələr hazırlayır; Qanunvericiliyin inkişafı və təkmilləşdirilməsində iştirak edir; Normativ hüquqi tənzimləmənin təsirinin qiymətləndirilməsində iştirak edir;

(012) 537-20-73/76 (dax.205)

Ətraflı

İnsan hüquqları üzrə təlim və ekspertiza şöbəsi

Hüquqi maarifləndirmə işlərinin aparılmasında iştirak edir; Mərkəzin fəaliyyətinə elmi-praktiki dəstək verilməsinə öz profili çərçivəsində yardım edir; Dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarının bilik, bacarıq və səriştələrinin inkişaf etdirilməsində iştirak edir; Azərbaycan Respublikasında ictimai-siyasi fikrin və hüquqi şüurun formalaşdırılmasında iştirak edir;

(012) 537-20-73/76 (dax.207)

Ətraflı

Mətbuat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri: Beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlığın qurulması və inkişaf etdirilməsi; Beynəlxalq, xarici və yerli media qurumları ilə əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsi; Sosial media sahəsində fəaliyyətin tənzimlənməsi; Fandreyzinq xidmətinin yaradılması və fəaliyyətinin tənzimlənməsi; Tədbirlərin təşkili fəaliyyətinin tənzimlənməsi.

(012) 537-20-73/76 (dax.133)

Ətraflı

Sənədlərlə iş şöbəsi

kargüzarlıq işini təşkil edir və həyata keçirir; arxiv işini təşkil edir və fəaliyyətinə nəzarət edir; vətəndaşların qəbulu, onların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı fəaliyyəti əlaqələndirir;

(012) 537-20-73/76 (dax.119)

Ətraflı

İnformasiya texnologiyaları şöbəsi

İnstitutun vahid kompüter şəbəkəsinin, informasiya və proqram təminatının yaradılmasını və təkmilləşdirilməsini təmin edir; İnstitutun rəsmi internet səhifəsinin, elektron poçt ünvanlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsini, proqram təminatının beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunlaşdırılmasını həyata keçirir;

(012) 537-20-73/76 (dax.134)

Ətraflı

Redaksiya və nəşriyyat şöbəsi

Öz fəaliyyətini “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun qurur; Çap məhsullarının nəşrə hazırlanması, istehsalı və yayımı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərlə təşkilati-yaradıcılıq və istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətini təmin edir; Materialların hazırlanması zamanı tərcümə mətnlərində və müəllif mətnlərində müəlliflik hüququnu qorumaq şərtilə ixtisarlar və redaktə işləri aparır;

(012) 537-20-73/76 (dax.114)

Ətraflı

Təchizat və təsərrüfat şöbəsi

Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində İnstitutun fəaliyyəti ilə bağlı tələb olunan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması, təchizatı və təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət edir; İnstitutun inzibati binasının mühafizəsini təşkil edir; Təmir və təmizlik işlərini həyata keçirir; Əməyin mühafizəsinin təmin olunmasına nəzarət edir; Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir

(012) 537-20-73/76 (dax.125)

Ətraflı