Haqqımızda


 

Əvvəllər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (“İnstitut”) hazırda “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi” (“Mərkəz”) publik hüquqi şəxsin tabeliyində fəaliyyət göstərir.

 

Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 19 may 2022-ci il tarixli fərmanı ilə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla hüququn müxtəlif sahələri üzrə islahatların həyata keçirilməsi və normayaratma fəaliyyətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi” (“Mərkəz”) publik hüquqi şəxs yaradılmışdır. Mərkəz yarandıqdan sonra İnstitut onun tabeliyinə verilərək, yenidən təşkil edilib.

 

İnstitutun Nizamnaməsi Mərkəzin 25-26 iyul 2022-ci-il tarixli protokoluna əsasən Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınıb.

 

İnstitut 30 noyabr 1998-ci ildə “İnsan Haqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutu” kimi Ümummilli lider Heydər Əliyevin Sərəncamı əsasında yaradılıb.

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 may 2016-cı il tarixli 2069 nömrəli Sərəncamı ilə AMEA-nın İnsan Haqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun adı dəyişdirilərək  Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu  adlandırılmışdır. Sərəncama uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 iyul 2016-cı il tarixli 277 nömrəli Qərarı ilə AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun hüquq elmləri üzrə struktur bölmələri ləğv edilərək Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun struktur tərkibinə verilmişdir.

 

 

 Hazırda İnstitut aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

 

·   Hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə, o cümlədən insan hüquq və azadlıqları sahəsində fundamental və  tətbiqi elmi tədqiqat, eksperimental araşdırmaların aparılması və  elmi-praktiki tövsiyələrin hazırlanmasını təşkil etmək;

·        Mərkəzin fəaliyyətinə elmi və praktiki dəstək vermək;

·        Hüquqi maarifləndirmə sahəsində fəaliyyət göstərmək;

·        Qanunvericiliyin inkişafı və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;

·        Normativ hüquqi tənzimləmənin təsirinin qiymətləndirilməsində iştirak etmək;

·        Dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarının bilik, bacarıq və səriştəsinin inkişaf etdirilməsində iştirak etmək;

·        Azərbaycan Respublikasında ictimai-siyasi fikrin və hüquqi şüurun formalaşdırılmasında iştirak etmək

 

  

İnstitutun müəyyən olunmuş vəzifə və hüquqları vardır:

 

·       Normativ hüquqi aktlarda boşluqların, kolliziyaların və sui-istifadə amillərinin aradan qaldırılması və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qüvvədə olan normativ hüquqi aktların hüquqi təhlilini aparmaq;

·       Azərbaycan Respublikası və xarici dövlətlərin qanunvericiliyinin müqayisəli tədqiqatını aparmaq;

·       Fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy və təkliflər vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar və elmi-praktiki şərhlər hazırlamaq;