Fəaliyyətimiz

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə və başqa beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş mülki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqları öyrənir, bu sahədə beynəlxalq və milli-tarixi təcrübəni tədqiq edir.

İnstitutun fəaliyyət istiqamətləri 

·    Hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə, o cümlədən insan hüquq və azadlıqları sahəsində fundamental və  tətbiqi elmi-tədqiqat, eksperimental araşdırmalar aparmaq və elmi-praktiki tövsiyələr hazırlamaq;

·        Mərkəzin fəaliyyətinə elmi və praktiki dəstək vermək;

·        Dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarının bilik, bacarıq və səriştələrinin inkişaf etdirilməsində iştirak etmək;

·        Qanunvericiliyin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə töhfə vermək;

·        Normativ hüquqi tənzimləmənin təsirinin qiymətləndirilməsində iştirak etmək;

·        Hüquqi maarifləndirmə sahəsində fəaliyyət göstərmək;

·        Azərbaycan Respublikasında ictimai-siyasi fikrin və hüquqi şüurun formalaşdırılmasında iştirak etmək.

 

İnstitutun vəzifələri və hüquqları

·   Normativ hüquqi aktlarda boşluqların, kolliziyaların və sui-istifadə hallarının aradan qaldırılması və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qüvvədə olan normativ hüquqi aktların hüquqi  təhlilini aparmaq;

·        Azərbaycan Respublikası və xarici dövlətlərin qanunvericiliklərini müqayisəli təhlil etmək;

·     Fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy və təkliflər vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar və elmi-praktiki şərhlər hazırlamaq;

·        Hüquqi aktları Azərbaycan dilindən xarici dillərə və xarici dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümə etmək.

 

 İnstitutun təşəbbüsləri və nailiyyətləri    

·   Azərbaycanda Ombudsman təsisatının yaradılması, tarixi və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və milli mentalitet nəzərə alınmaqla Azərbaycan mühitində tətbiqi;

·        Məhkəmə və penitensiar sistemlərdə, sosial siyasətdə islahatlar;

·        Qaçqın və məcburi köçkünlərin, əlillərin, yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının müdafiəsi;

·        Ekoloji problemlərlə bağlı bir sıra hüquqi məsələlər;

·   İnstitut “beyin mərkəzləri”nin qlobal bazası olan On Think Tanks (OTT) platformasına hüquq,"insan haqları,ədliyyə və təhsil sahəsind ixtisaslaşan beyin mərkəzi" kimi daxil edilişdir; 

·        İnstitut beynəlxalq qurumlarla işgüzar əməkdaşlığa və birgə layihə konsepsiyaları üzərində tərəfdaşlığa açıqdır.