Fəaliyyətimiz

İnstitutun fəaliyyət istiqamətləri:

 

·      Hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə, o cümlədən insan hüquq və azadlıqları sahəsində fundamental və  tətbiqi elmi-tədqiqat, eksperimental araşdırmalar aparmaq və elmi-praktiki tövsiyələr hazırlamaq;

·      Mərkəzin fəaliyyətinə elmi və praktiki dəstək vermək;

·      Dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarının bilik, bacarıq və səriştələrinin inkişaf etdirilməsində iştirak etmək;

·      Qanunvericiliyin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə töhfə vermək;

·      Normativ hüquqi tənzimləmənin təsirinin qiymətləndirilməsində iştirak etmək;

·      Hüquqi maarifləndirmə sahəsində fəaliyyət göstərmək;

·      Azərbaycan Respublikasında ictimai-siyasi fikrin və hüquqi şüurun formalaşdırılmasında iştirak etmək.

 

 

 İnstitutun təşəbbüsləri və nailiyyətləri:    

 

·      Tədbirlər və təlimlər vasitəsilə hüquq və insan haqları ilə bağlı ictimai maarifləndirmənin həyata keçirilməsi;

·      Hüquq və İnsan Haqları sahəsində Azərbaycanlı alimlərin əsərlərindən ibarət Virtual Kitabxananın yaradılması;

·      İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının maarifləndirilməsi;

·      Azərbaycan Respublikasında 74 şəhər (rayon) üzrə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində xidmət göstərən qurumlar haqqında məlumatların əks olunduğu “Rəqəmsal insan hüquqları resurs xəritəsi”nin yaradılması;

·      Hüquq və insan hüquqları sahəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq jurnallarının vahid elektron axtarış bazasının yaradılması;

·      İnsan hüquqlarına dair terminlərin izahlı E-Lüğətinin yaradılması;

·      Hüquqşünas alim və tədqiqatçıların vahid bazasının yaradılması.