Hüquqi tədqiqat şöbəsi

Şöbənin telefonu : (012) 537-20-73/76 (dax.205)

Şöbə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

 

·      Hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə, o cümlədən insan hüquq və azadlıqları sahəsin də fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat və araşdırmalar aparır və elmi-praktiki tövsiyələr hazırlayır;

·        Qanunvericiliyin inkişafı və təkmilləşdirilməsində iştirak edir; 

·        Normativ hüquqi tənzimləmənin təsirinin qiymətləndirilməsində iştirak edir;

·        Hüquqi maarifləndirmə sahəsində fəaliyyət göstərir;

·        Hüquq təhsilinin inkişafına töhfə verir;

·  Beynəlxalq insan hüquqları təsisatlarının və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanla bağlı qərar və hesabatlarını təhlil edir və ümumiləşdirir.

 Hüquqi tədqiqat şöbəsinin 11 əməkdaşı var.