Əməlin cinayət olmasını istisna edən hallar: müasir və gələcəyə baxış kontekstində

Açıqlama:

Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyinin əsaslı şəkildə təzələnməsindən sonra adı çəkilən problemin tədqiqi və həlli ilə bağlı son dərəcə az təhlillər aparılmışdır və müasir tələbatlar baxımından onları kifayətedici hesab etmək olmaz. Odur ki kitabda əməlin cinayət olmasını istisna edən halların tarixi aspektlərinə, anlayışına, onların sosial-hüquqi təbiətinə və əhəmiyyəti məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.


Müəllif : Habil Qurbanov
Nəşr tarixi : 2014
Yüklənmə sayı : 377

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir