Evtanaziya: “ölüm hüququ”, yoxsa cinayət? (Vüqar Rüstəmli) - ELSA Azərbaycan Hüquq jurnalı №4 2019

Evtanaziya: “ölüm hüququ”, yoxsa cinayət? (Səmədağa Səmədzadə) - ELSA Azərbaycan Hüquq jurnalı №4 2019

Evtanaziya: “ölüm hüququ”, yoxsa cinayət? (Firavan Əlizadə) - ELSA Azərbaycan Hüquq jurnalı №4 2019

Hüquq normalarının təfsirində məhkəmə təcrübəsi və hüquqi təfsirin ümumqəbuledilmiş üsullarının problematikası - ELSA Azərbaycan - Hüquq jurnalı №4 2019

Hərəkət azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası qanunvericiliklərində beynəlxalq-hüquqi standartların realizəsi - ELSA Azərbaycan - Hüquq jurnalı №4 2019

Mübahisələrin mediasiya üsulu ilə həlli - ELSA Azərbaycan - Hüquq jurnalı №4 2019

Ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürmə cinayətləri və onlarla cİnayət-hüquqi mübarizə - ELSA Azərbaycan - Hüquq jurnalı №4 2019

Legal understanding of the burden of proof and its application - ELSA Azərbaycan - Hüquq jurnalı №4 2019

Features of criminal liability for environmental offences in the European Union - ELSA Azərbaycan - Hüquq jurnalı №4 2019