Moisey Bekker : «Армянский национализм: жизнь без будущего» (“Erməni millətçiliyi: gələcəyi olmayan həyat”)

 Moisey Bekkerin «Армянский национализм: жизнь без будущего» (“Erməni millətçiliyi: gələcəyi olmayan həyat”) adlı         monoqrafiyası - obyektiv tarixi araşdırmalar baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun arxiv sənədləri və elmi məqalələr     əsasında ilk dəfə olaraq erməni millətçiliyinin genezisini aşkarlamaq, bu məsələdə erməni-qriqorian kilsəsinin rolunu açmaq cəhdi     təqdirəlayiqdir.

 Müəllif tərəfindən monoqrafiyada erməni kilsəsinin “Armenakan”, “Qnçak” və “Daşnaksütyun” kimi siyasi partiyalarla     qarşılıqlı          əlaqələri göstərilir, həmçinin bu kilsənin erməniliyin siyasi baxışlarının formalaşmasına təsiri, Osmanlı və Rusiya     imperiyalarını,     eləcə    də Sovet İttifaqını daxildən parçalamaq istiqamətində iştirakı təhlil edilir.

 Monoqrafiyada Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərinin və bu istiqamətlərin Ermənistan     Respublikasında   hazırkı ictimai-siyasi duruma təsiri məsələlərinin tarixi kontekstdə araşdırılmasının əhəmiyyəti barədə geniş   məlumat verilir.

 

 

 
Dərc olunub : 2023-04-04 12:14:00
Oxunma sayı : 87