h.ü.f.d, dosent Romella Əli qızı Güləliyeva 

Romella Əli qızı Güləliyeva 1953-cü il martın 29-da Laçın şəhərində anadan olub. 1971-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb. 1977-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışıb. 1985-ci ildə “Конфискация имущества как вид уголовного наказания” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, elmi dərəcə alıb.

2005-2016-cı illərdə AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda böyük və aparıcı elmi işçi, 2016-2022-ci illərdə isə Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 2010-cu ildən hal-hazıradək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyasının dosentidir. Hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur.

95 elmi əsərin, o cümlədən cinayət hüququ üzrə 13 proqramın müəllifidir.

 

Ekspertiza sahəsi:

 

  • Cinayət hüququ;
  • Kriminologiya;
  • Məhkəmə statistikası;
  • Cəza-icra qanunvericiliyi.