İnsan hüquqlari

Açıqlama:

Dərslikdə insan hüquqlarının beynəlxalq və milli (dövlətdaxili) hüquqi müdafiəsinin nəzəri və praktiki məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, beynəlxalq praktika, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar (universal, regional, ikitərəfli), o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.


Müəllif : Əmir Əliyev
Nəşr tarixi : 2013
Yüklənmə sayı : 57

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir