“Azərbaycanda dövlət satınalmaları sisteminin təkmilləşdirilməsi” layihəsi TƏDQİQAT HESABATI

Açıqlama:

Layihə çərçivəsndə dövlət satınalmalarında şəffaflıq və hesabatlılığın, ictimai nəzarətin təmin edilməsi sahəsində Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna təcrübəsinin Azərbaycan təcrübəsi ilə müqayisəli təhlili aparılıb. Dövlət satınalmaları ilə əlaqədar qanunvericiliyin analizi həayat kemçirilib, çatışmazlıqlar, boşluqların təhlili aparılıb, korrupsiya riski yaradan, korrupsiya sövdələşmələrinə və subyektiv qərarların verilməsinə yol açan müddəalar müəyəynləşdirilib, şəffaflıq mexanizmlərinin effektivliyi qiymətləndirilib. Azərbaycan təcrübəsində E-satınalamların Vahid Elektron Portalının monitorinqi aparılıb. Layihə tədqiqatlarının nəticələri və təklliflər əsasında bu Tədqiqat Hesabatı hazırlanıb.


Müəllif : “Şəffaflıq Azərbaycan” tərəfindən hazırlanıb.
Nəşr tarixi :
Yüklənmə sayı : 289

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir