Birlikdə gender stereotipləri və gender əsaslı zorakılığa qarşı: Atalıq proqramları üzrə məcmuə

Açıqlama:

Bu vəsait Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi və BMT-nin Əhali Fondu tərəfindən birlikdə həyata keçirilən “Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə: Gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı” proqramı çərçivəsində tərtib edilib. Sənəddə əks olunan fikir və mülahizələr müəlliflərə aiddir və Avropa İttifaqının, BMT-nin Əhali Fondunun və ya BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyinin rəsmi mövqeyini əks etdirməyə bilər.


Müəllif : Karine Lepillez, aparıcı gender müşaviri, Inclusive Societies (İnklüziv Cəmiyyətlər) Tədqiqat işinə Corctaun Universitetinin bakalavriat pilləsinin tələbəsi Meysi Uustal
Nəşr tarixi :
Yüklənmə sayı : 126

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir