Jurnalist Etikası : Dərs vəsaiti

Açıqlama:

KİV cəmiyyətin əxlaqına, davranış qaydalarına, yeni vərdişlərin, normaların yaranmasına təsir edən ən güclü vasitədir. Bu kitab, məhz jurnalistlərin əməl etməli olduğu qaydalar haqqındadır. Günü-gündən nüfuzu və təsir gücü artan “IV hakimiyyət” nümayəndələrinin əməl etməyə borclu olduğu etk normalar barəsindədir. Bu normalara əməl etmək, sözün gücünü anlayan, sözünə dəyər verən peşəkar jurnalistin ən ümdə vəzifəsidir.


Müəllif : Vüqar Zifəroğlu. Vəfa İsgəndərova
Nəşr tarixi : 2021
Yüklənmə sayı : 26

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir