Mülki Məcəllə: suallar və cavablar (metodik vəsait)

Açıqlama:

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asif Xanoğlan oğlu Qədirovun “Mülki Məcəllə: suallar və cavablar (metodik vəsait)” kitabı müasir dövrümüzdə mülki hüquq münasibətləri sahəsində mövcud olan bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Kitabda nəinki hüquqşünasları, həmçinin qeyri-hüquqşünasları da maraqlandıran bir sıra əhəmiyyətli məsələlər cavablandırılmışdır. İctimaiyyətə təqdim olunan kitabda suallar və cavablar sadə, anlaşıqlı dildə və məntiqə uyğun şəkildə tərtib edilmiş, mülki hüquq sahəsində aktual xarakterli məsələlərin əsas dairəsi, demək olar ki, tam əhatə olunmuşdur.


Müəllif : Asif Qədirov
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 1632

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir