Nəzəriyyədə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər

Açıqlama:

Oxuculara təqdim olunan kitabda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq fəslində nəzərdə tutulmuş ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinin normativ hüquqi tənzimlənməsinin aktual məsələləri araşdırılır, həmçinin, qeyd edilən cinayət tərkiblərinin bəzi müddəalarının gələcək təkmilləşdirilməsi və onların qanunvericilikdə verilmiş təriflərinin və ifadələrinin dəqiqləşdirilməsinin zəruriliyi əsaslandırılır.


Müəllif : Romella Güləli̇yeva
Nəşr tarixi : 2023
Yüklənmə sayı : 140

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir