Arxiv

İnstitutumuzun böyük elmi işçisi Səbinə Sadıx qızı Əsədovanın “Qeyri-maddi aktivlər rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində yeni sərmayə imkanları kimi” başlıqlı məqaləsi dərc olunub

AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Mülki hüquq, mülki proses və sosial hüquqular” şöbəsinin böyük elmi işçisi Səbinə Sadıx qızı Əsədovanın “İqtisadi Artım və İctimai Rifah” jurnalında “Qeyri-maddi aktivlər rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində yeni sərmayə imkanları kimi” adlı məqaləsi dərc olunub.

Ətraflı

Şəlalə Həsənovanın Müəlliflik hüquqlarına və ya əlaqəli hüquqlara, qəsdlərə görə cinayət-hüquqi məsuliyyət məsələləri başlıqlı məqaləsi dərc olunub

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Cinayət hüququ və cinayət prosesi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəlalə Şakir qızı Həsənovanın Qanun jurnalının bu sayında “Müəlliflik hüquqlarına və ya əlaqəli hüquqlara, qəsdlərə görə cinayət-hüquqi məsuliyyət məsələləri” başlıqlı məqaləsi işıq üzü görüb.

Ətraflı

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Azərbaycanda Tibb hüququ sahəsində ilkə imza atdı: İlk Beynəlxalq Müdafiə Şurası keçirildi

Bu gün AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda institutun dissertantları Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızı və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01 "Beynəlxalq hüquq:İnsan hüquqları" və 2406.03 "Bioetika" ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün açıq Müdafiə Şurası keçirilib.

Ətraflı

Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika” ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə şurası

Nəzərinizə çatdırırık ki, Məmmədova Vəfa Yaqubəli qızının və Rüstəmova Fidan Aris qızının 5603.01- “Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları” və 2406.03-“Bioetika” ixtisasları üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri “Səhiyyə sistemində korrupsiya xarakterli əməllərin bioetik və hüquqi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası” ("Биоэтические и правовые особенности деяний коррупционного характера в системе здравоохранения: международная практика и Азербайджанская Республика”) və “Pasiyentlərin məlumatlandırılmış razılıq hüququ: beynəlxalq təcrübə və milli qanunvericilik” (“Право пациента на информированное согласие: международная практика и национальное законодательство”) mövzularında dissertasiya işlərinin müdafiyəsi 2022-ci il mart ayının 11-də keçiriləcək saat 13.00

Ətraflı

Bumeranq qanununu heç kim ləğv etməyib

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun baş direktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Aytən xanım Mustafazadənin 1news.az saytında "Закон бумеранга никто не oтменял" başlıqlı məqaləsi dərc olunub.

Ətraflı

Xəyalə Kələşovanın “Düşmən dövləti tərəfindən 30 il ərzində işğal altında qalmış Azərbaycan torpaqlarında törədilmiş ekoloji cinayətlər” adlı məqaləsi dərc olunub

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət təhlükəsizliyinin hüquqi təminatı şöbəsinin böyük elmi işçisi Kələşova Xəyalə Xəqani qızının Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri jurnalının №1 (33), 2 mart 2022 - ci il buraxılışında “Düşmən dövləti tərəfindən 30 il ərzində işğal altında qalmış Azərbaycan torpaqlarında törədilmiş ekoloji cinayətlər” adlı məqaləsi dərc olunub.

Ətraflı

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib

Bu gün AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Elmi Şurasının iclası aidiyyatı üzrə öz fəaliyyətini davam etdirərək fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Beynəlxalq Münasibətlər və Siyasi İnstitutlar və Sistemlər ixtisası üzrə institutun doktorant və disertantları tərəfindən yazılmış elmi işlərin mövzularınıaçıq müdafiəyə təqdim olunmaq üçün ilkin müzakirəyə çıxarıb.

Ətraflı