Nəşrlər

Midhəd Seyidəhməd oğlu Qəfərov; Asif Xanoğlan oğlu Qədirov; Hikmət Qismət oğlu Eyvazov: "Hüquq-mühafizə orqanları" (dərs vəsaiti)

Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və müasir hüquq ədəbiyyatında əks etdirilən məlumatlar, habelə Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi və müəlliflər tərəfindən hazırlanmış bu predmet üzrə tədris proqramı və tədris- metodiki vəsaitin əsasında hüquq-mühafizə fəaliyyəti və bu fəailiyəti həyata keçirməyə qadir olan dövlət və qeyri-dövlət orqanları haqqında ilkin, lakin ətraflı nəzəri və hüquqi biliklər verir.

Ətraflı