Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında xalq hakimiyyəti konsepsiyası (monoqrafiya)

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatı və onun "İnterpol" sistemində fəaliyyəti

Beynəlxalq hüquq normalarının bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyə implementasiyası məsələləri

Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri

Beynəlxalq nəqliyyat hüququ

Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı