Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində

Cinayətkarlığın elm kimi öyrənilməsi

Əməlin cinayət olmasını istisna edən hallar: müasir və gələcəyə baxış kontekstində

Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi

Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular

Beynəlxalq əmək hüququ

Beynəlxalq investisiya hüququ: nəzəri və praktiki əsasları

Məhkəmə etikası

Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi: qədim və orta əsrlər

Azərbaycanın bələdiyyə hüququ