Məhkəmə etikası

Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi: qədim və orta əsrlər

Azərbaycanın bələdiyyə hüququ

Comparative law

Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Государственная служба: организационно-правовые аспекты

Ekologiya hüququ

Mənimsəmə və ya israfetmə əməllərilə mübarizənin cinayət-hüquqi xüsusiyyətləri

Şəxsiyyət. Dövlət. Möcüzə...