Kütləvi iğtişaş əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri

İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində

Cinayətkarlığın elm kimi öyrənilməsi

Əməlin cinayət olmasını istisna edən hallar: müasir və gələcəyə baxış kontekstində

Azərbaycanın dövlət və hüquq tarixi

Uşaq hüquqlarının pilləli tədrisi üzrə seçilmiş mövzular

Beynəlxalq əmək hüququ

Beynəlxalq investisiya hüququ: nəzəri və praktiki əsasları